Granparken

Granparken är en naturpark som inger känsla av vild natur och skog med gran och lövträd.

Parken ligger i anslutning till Idrottsparken/Stocksunds IP och nyttjas till största delen för promenader.

I den lugna skogsmiljön kan man betrakta årstidsväxlingarna och det finns tillgång till parklek i området.

Gångstråken upprustas efter behov för att underlaget ska vara så behagligt som möjligt, och för att man ska kunna ta sig runt torrskodd även under våren.

Uppdaterad: 2023-12-18