Minska klimatpåverkan

Klimatförändringar är ett av vår tids mest angelägna miljöproblem. Här kan du läsa om vad kommunen gör för att minska klimatpåverkan - och vad du kan göra för att bidra.

Om växthuseffekten

Människans utsläpp av växthusgaser är en bidragande faktor till klimatförändringarna som kommer att påverka jordens klimatsystem under lång tid framöver.

Enligt FN:s internationella klimatpanels senaste syntesrapport så har vart och ett av de tre senaste årtiondena på jordytan varit varmare än samtliga tidigare årtionden sedan 1850. På norra halvklotet har perioden 1983–2012 sannolikt varit den varmaste 30-årsperioden under de senaste 1 400 åren.

Hur påverkas Danderyd?

SMHI:s regionala klimatsammanställning för Stockholms län anger att medeltemperaturen mot slutet av detta sekel kommer att vara 4-6˚C varmare än under perioden 1961-1990.

Temperaturökningen väntas vara störst under vinterperioden, förutom högre medeltemperatur kommer värmeböljor att bli vanligare. Årsmedelnederbörden förväntas öka med 10-30 procent mot slutet av seklet.

Detta betyder att nederbörden troligtvis ökar, främst vintertid.

När nederbörden under vintern faller som regn istället för snö blir vattenflödena högre. Mot slutet av seklet förväntas vårfloden vara tidigarelagd och med lägre vattennivåer än i dagens klimat. Även vattenflödena sommartid väntas bli lägre.

Om Danderyds klimatarbete

Minska klimatpåverkan

I Miljö- och klimatprogrammet 2030 beskrivs hur vi ska begränsa utsläppet av växthusgaser i Danderyd.

Det handlar både om vad kommunernas egna verksamheten ska göra men också vad du som bor och verkar i kommunen kan göra för att begränsa din klimatpåverkan.

Mer om Danderyds miljö- och klimatprogram

Klimatanpassning i kommunen

Vi kan redan nu se effekterna från klimatets förändringar. Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till dessa effekter. I Danderyd handlar det framförallt att vara rustad för att hantera översvämningar och vattenflöden. Du som fastighetsägare behöver redan nu vara redo för det.

Mer om klimatanpassning i kommunen

Så kan du minska din klimatpåverkan

Att minska dina utsläpp behöver inte kosta någonting förutom att ändra ditt beteende

Det kan handla om allt från att stänga av elektriska apparater hemma till att åka mer kollektivt eller aktivt välja hur du sparar dina pengar.

Konsumtionen av livsmedel står för en femtedel av växthusgasutsläppen från vår totala konsumtion och det är fullt möjligt att halvera klimatpåverkan genom att ändra våra matvanor.

Det visar en rapport om matens klimatpåverkan 2050 som tagits fram av Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Livsmedelsverket.

Få kostnadsfri hjälp från Energi- och klimatrådgivningen

Klimatkontot - se din klimatpåverkan

Läs mer

Klimat- och energistrategi för Stockholms län

Uppdaterad: 2024-03-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.