Mörbyparken

Mörbyparken är kommunens senaste tillskott efter exploatering av områdets yttersta kant mot Golfvägen. Parken inviges i augusti 2023.

Mörbyparken är en grön och skön plats med gott om utrymme för att strosa, ha picknick, leka och busa, umgås och njuta av ängsblommor. Parken knyter ihop Södra torget med Norra torget (busstorget) i Mörby Centrum.

För yngre barn har efter önskemål en mindre lekplats anlagts. Ett modernt utegym finns i parkens sydvästra del. Bänkar och "solstolar" finns för vila och avkoppling.

I parken finns växter som blommar från tidig vår till sen höst för att förlänga
den blommande säsongen både för oss och för pollinatörerna och tillgodose en bredd av ekosystemtjänster som vi människor uppskattar, t ex skugga, grön ridå mot trafik, vattenrening, fågelhabitat, blomning.
Genom parken går en lång perennplantering som fungerar som ett dike dit vattenmängder efter skyfall hamnar och sakta tas omhand av växterna.

I Mörbyparken har vi planterat 48 träd, 6 600 perenner, 4 000 lökar och 1 800 buskplantor samt ängar för insekter och fjärilar.

Illustrationsplan över Mörbyparken

Här kan du ta del av illustrationsplanen som bland annat visar planering av växter och träd i parken.

Uppdaterad: 2024-04-23

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.