Gymnasiestudier utomlands

Från och med höstterminen 2022 är det möjligt för dig som är folkbokförd i Danderyds kommun att studera utomlands i åk 2 eller 3. Detta gäller dock endast vid studier på en godkänd utlandsskola och under högst ett år.

Godkända utlandsskolor

Möjligheten att studera utomlands gäller för studier vid en gymnasieskola som följer svensk läroplan och som är godkänd av Skolverket, så kallad svensk utlandsskola.

Det finns idag fem gymnasieskolor utomlands med undervisning som motsvarar det svenska gymnasiet.

 • Swedish School Society in London
 • Svenska skolföreningen i Paris
 • Svenska skolföreningen på Costa del Sol
 • Skandinaviska skolföreningen Madrid
 • The Swedish School Association of Kenya

Läs mer om svenska utlandsskolor på Skolverkets webbplats

Kriterier för utbetalning av skolpeng

Det finns vissa kriterier som måste uppfyllas för att Danderyds kommun ska betala ut skolpeng till den aktuella utlandsskolan.

Detta gäller:

 • Eleven måste vara folkbokförd i Danderyd under hela studietiden utomlands.
 • Utlandsskolan får inte samtidigt erhålla statsbidrag för eleven.
 • Studier på grundskolenivå ersätts inte.
 • Den ersättning som betalas ut, den så kallade programpengen, är densamma som betalas för skolgång i Stockholms län. Eventuella merkostnader står eleven själv för.
 • Möjligheten att få med sig skolpengen gäller endast vid gymnasiestudier på av Skolverket godkänd svensk utlandsskola.
 • Endast år 2 eller 3 kan ersättas.
 • Programmet skall vara detsamma som eleven går i Sverige.
  Studieplanen skall stämma överens så att eleven vid hemkomst inte är i behov av extra studier. Utbildningen utomlands får inte innebära att den totala studietiden i gymnasieskolan blir längre än tre år.
 • Eleven ansöker själv till utlandsskolan.
 • Eleven ansöker själv om studieuppehåll från sin gymnasieskola i Sverige.
 • Inga inackorderingstillägg eller resebidrag betalas av Danderyds kommun för studier utomlands. 

Gör så här

När du blivit antagen till en av skolorna ovan ska du omgående skicka in ditt antagningsbevis till bildningsförvaltningen. Det gör du via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2022-07-05

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.