Avgifter för förskola och fritidshem

Avgiften för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem styrs av hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt.

Maxtaxa eller procent av inkomsten

Hushåll som har en gemensam inkomst som är högre än 56 250 kronor per månad före skatt (2024) betalar så kallad maxtaxa. Hushåll som har en månadsinkomst som är lägre än detta, har rätt till en lägre avgift, Avgiften är då istället en viss procent av inkomsten.

Avgiften är densamma för barn till arbetande, föräldralediga, studerande och arbetssökande.

Fakturan skickas ut runt den 20:e varje månad, hela året och betalas i efterskott. Beslut om nya avgifter fattas varje år.

Avgift för förskola och pedagogisk omsorg 2024

Avgift per månad 2024 - maxtaxa alternativt procent av inkomsten

  Barn 1-2 år* Barn 3-5 år**
Barn 1 (yngst) 1688 kr eller 3% 1333 kr eller 2,37%
Barn 2 1125 kr eller 2% 889 kr eller 1,58%
Barn 3 563 kr eller 1% 444 kr eller 0,79%
Barn 4 ingen avgift ingen avgift

* - Till och med den 31/7 det år barnet fyller 3 år
** - Från och med den 1/8 det år barnet fyller 3 år

Avgift för fritidshem 2024

Avgift per månad 2024 - maxtaxa alternativt procent av inkomsten

Barn 1 (yngst) 1 125 kr eller 2%
Barn 2 563 kr eller 1%
Barn 3 563 kr eller 1%
Barn 4 ingen avgift

Avgiften betalas hela året

Avgiften för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem är fördelad på årets 12 månader. Det innebär att en avgift betalas även under ledigheter, till exempel sommarsemester och jullov. Avgiften betalas även för 5- och 6-åringar som byter från förskola till fritidshem. Avgiften tas bort endast om ledigheten är minst tre månader.

Meddela lägre inkomst

Hushåll som har en gemensam månadsinkomst som är lägre än 56 250 kronor (2024), har rätt till en lägre avgift. Uppgift om inkomstens storlek ska då meddelas Danderyds kommun. Skulle inkomsten ha förändrats utan att det anmälts, kan detta regleras retroaktivt. Dock endast för två månader tillbaka i tiden, efter det att anmälan om ändring inkommit till Danderyds kommun.

Se till att du betalar rätt avgift

Har du betalat en för hög avgift kan du få tillbaka pengar för högst två månader. Har du betalat för lite ska du betala i efterhand, som längst tre år tillbaka i tiden. I så fall kommer du att få en justerad faktura hemskickad. Kontroller görs årligen mot taxerad inkomst.

Betala via autogiro eller e-faktura

Vill du betala via e-faktura anmäler du detta till din bank. Vi kan skicka elektroniska fakturor Nordea, Swedbank och Sparbankerna, Danske Bank, Forex Bank, Handelsbanken, ICA Banken, Länsförsäkringar Bank, Marginalen Bank, SEB, Skandiabanken, Sparbanken Syd och Ålandsbanken.

Vill du hellre att beloppet ska dras automatiskt varje månad behöver du anmäla det via vår blankett för autogiro, du hittar den via e-tjänsten Anmälan av autogiro. Blanketten skrivs ut, fylls i och skickas till ekonomiavdelningen.

Förordningen som styr maxtaxan

Maxtaxan regleras i en förordning som heter Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. 

Förordning om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet (Sveriges riksdag)

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-05-23

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.