Avgifter och fakturering för avfallshämtning

I Danderyds kommun är det kommunens entreprenör för avfallshämtning Verdis (tidigare Urbaser) som sköter faktureringen av avfallstjänster. Avgifterna för alla tjänster för avfallshämtning är beslutade av kommunfullmäktige och finns i kommunens avfallstaxa.

Person som kör avfallskärl.

Kommunens avfallstaxa

Förutom hämtning av mat- och restavfall erbjuder kommunen ett varierat tjänsteutbud med hämtning av till exempel grovavfall, trädgårdsavfall, returpapper och farligt avfall. Alla avgifter återfinns i kommunens avfallstaxa som är beslutad av kommunfullmäktige. De avgifter som abonnenterna betalar går till ersättning till entreprenörerna för avfallshämtning, behandlingskostnader för avfallet, kostnader för återvinningscentraler samt administrativa kostnader.

Kommunens avfallstaxa

Fakturering av avfallstjänster

Kommunens entreprenör för avfallstjänster sköter faktureringen på uppdrag av kommunen. Faktura skickas en gång per kvartal i efterskott för abonnemangstjänster och en gång per månad när det gäller budningar och tjänster som till exempel rengöring av kärl. I de fall avfallsavgiften inte betalas i tid kan dröjsmålsränta tas ut. Dröjsmålsräntan tas ut i enlighet med räntelagen 6 §.

Fakturorna sparas sedan i enlighet med kommunens dokumenthanteringsplan. Det är tekniska nämnden som är personuppgiftsansvarig nämnd när det gäller personuppgifter i avfallsregistret. Som rättslig grund finns rättslig förpliktelse med hänvisning till att kommunen, enligt miljöbalken, är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av kommunalt avfall.

Behandling av personuppgifter

Slipp pappersfakturor – anmäl dig till digital faktura

Det finns flera alternativ för digital fakturering. Genom att välja bort pappersfakturor spar vi också på jordens resurser. 

Kivra

Har du Kivra så kommer du att få fakturan dit automatiskt. I Kivra finns en funktion för direktbetalning av fakturan.

Autogiro/E-faktura

Gör din anmälan på din banks hemsida. För att göra detta behöver du ha tillgång till följande bankgironummer 5942-6411. Se till att ha ditt kundnummer för avfallshämtningen redo också. Det är samma kundnummer som du haft sedan tidigare.

E-postfaktura

Vill du ha din faktura levererad med e-post? Fyll i och skicka in denna blankett. 

Blankett e-post faktura.pdf

EDI-faktura

För att anmäla ert företag som EDI-mottagare, kontakta er bank.

Uppdaterad: 2024-04-29