Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som är rörelsehindrad och är folkbokförd i Danderyd kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Här gäller parkeringstillståndet

Parkeringstillståndet gäller på det allmänna vägnätet i samtliga kommuner och inte endast i Danderyd. Undantag är Stockholm stad. För mer information om vad som gäller där, besök Stockholms stads webbplats.

Stockholms stad - parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Den som har parkeringstillståndet får parkera kostnadsfritt på platser för rörelsehindrade och under vissa förutsättningar där parkeringsförbud råder, om parkering inte medför trafiksäkerhetsproblem. Detta gäller endast på kommunala gator och vägar.

På privat mark väljer markägaren hur parkering får ske. Detta ska vara väl skyltat.

Skaffa parkeringstillstånd för rörelsehindrad

För att du ska kunna ansöka om parkeringstillstånd gäller att:

 • Funktionshindrets varaktighet ska sträcka sig längre än sex månader och att gångförmågan inte överstiger 100 meter.

Att skicka in för att ansöka om parkeringstillstånd:

 • Ansökningsblankett
 • Fotografi
 • Läkarintyg

Om din ansökan inte är komplett kan den inte handläggas.

Så skickar du in

Du kan skicka ansökningsblankett, fotografi och läkarintyg via post eller lämna in det till kommunens kontaktcenter i Mörby centrum.

Samhällsutvecklingsförvaltningen
Danderyds kommun
Box 74
182 11 Danderyd

Bra att veta

 • Ditt tillstånd gäller som längst fem år.
 • Om du vill förlänga tillståndet använder du samma blankett och skickar in det i god tid innan tillståndets utgång.
 • Det tar cirka fyra veckor för Tekniska kontoret att handlägga ansökan.

Anmälan av förlorat parkeringstillstånd

Har du förlorat ditt parkeringstillstånd måste du anmäla detta till Polisen. När samhällsutvecklingsförvaltningen på Danderyds kommun har fått en kopia av förlustanmälan, kan vi utfärda ett nytt tillstånd med samma utgångsdatum som det förlorade. Det räcker alltså inte att vi får diarienumret till anmälan hos Polisen.

Trafikregler för specifika adresser

Vill du veta vilka trafikregler som gäller för en specifik adress eller område kan du också använda Transportstyrelsens tjänst för trafikregler. Det är du som bilägare som har ansvar för att ta reda på vilka parkeringsregler som gäller överlag och specifikt för området där du parkerar.

Trafikregler Transportstyrelsen

Vanliga frågor och svar

 • Om det är en vanlig gågata får du parkera i högst 3 timmar.
 • Om parkering i området är förbjuden eller tillåten för kortare tid än 3 timmar får du parkera i 3 timmar.
 • Om parkering i området är tillåten mellan 3 och 24 timmar får du parkera i högst 24 timmar.
 • Om du parkerar på en parkeringsplats för rörelsehindrade behöver du följa den skyltning som gäller för parkeringsplatsen. Observera att detta gäller enbart på kommunal mark.

Kontaktinformation

Kontaktcenter Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Öppettider: måndag-fredag 8-16.30

Uppdaterad: 2024-03-01

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.