Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som är rörelsehindrad och är folkbokförd i Danderyd kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Parkeringstillståndet gäller på det allmänna vägnätet i samtliga kommuner och inte endast i Danderyd. Undantag är Stockholm stad, för mer information om vad som gäller där, följ länken nedan eller ring 08-508 26 500.

Stockholms stad - parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Den som har parkeringstillståndet får parkera kostnadsfritt på platser för rörelsehindrade och under vissa förutsättningar där parkeringsförbud råder, om parkering inte medför trafiksäkerhetsproblem. Detta gäller endast på kommunala gator och vägar. På privat mark väljer markägaren hur parkering får ske. Detta ska vara väl skyltat.

Vill du veta vilka trafikregler som gäller för en specifik adress eller område kan du också använda Transportstyrelsens tjänst för trafikregler. Det är du som bilägare som har ansvar för att ta reda på vilka parkeringsregler som gäller överlag och specifikt för området där du parkerar.

Trafikregler Transportstyrelsen

Sök tillstånd för rörelsehindrad

Du ansöker om tillstånd via blanketten nedan. Tänk på att bifoga läkarintyg samt fotografi. Ditt tillstånd gäller som längst fem år. Kriteriet för att bli beviljad tillstånd är att funktionshindrets varaktighet ska sträcka sig längre än sex månader och att gångförmågan inte överstiger 100 meter. Om du vill förlänga tillståndet använder du samma blankett och skickar in det i god tid innan tillståndets utgång. Det tar cirka fyra veckor för Tekniska kontoret att handlägga ansökan.

Kom ihåg att din ansökan måste vara komplett, med ansökningsblankett, fotografi och läkarintyg, för att din ansökan ska kunna handläggas.

Ifylld blankett kan du skicka via post eller lämna till kommunens kontaktcenter i Mörby centrum.

Helene Rodin
Tekniska kontoret
Danderyds kommun
Box 74
182 11 Danderyd

Hur länge får jag parkera med parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

  • Om det är en vanlig gågata får du parkera i högst 3 timmar.
  • Om parkering i området är förbjuden eller tillåten för kortare tid än 3 timmar får du parkera i 3 timmar.
  • Om parkering i området är tillåten mellan 3 och 24 timmar får du parkera i högst 24 timmar.
  • Om du parkerar på en parkeringsplats för rörelsehindrade behöver du följa den skyltning som gäller för parkeringsplatsen. Observera att detta gäller enbart på kommunal mark.

Kontaktcenter Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Öppettider: måndag-fredag 8-16.30

Uppdaterad: 2021-05-18

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.