Anna Whitlocks park

Anna Whitlocks park inrättades som ett minnesmärke för demokrati i samband med firandet av Sveriges 100 år av allmän och lika rösträtt.

Bild över en del av de perenner som planeras planteras i Anna Whitlocks park.

Anna Whitlocks park har under lång tid varit en grön oas för rekreation i Danderyd. I samband med kommunens demokratijubileum 2021 gjorde vi parken mer tillgänglig med stabila grusgångar, parkbänkar och mötesplatser.

Här kan du njuta av mäktiga lindar, stora picknickytor och blommande ängar. Varmt välkommen att strosa runt, koppla av, motionera eller leka i Danderyds nygamla naturpark!

Vad växer här?

Karta med växtlista för Anna Whitlocks park

Ny perennplantering planeras

Här kan du ta del av planteringsplanen för de nya perennplanteringarna i Anna Whitlocks park, inklusive blomningsschema och bilder på alla växter. 

Planteringsplan perenner Anna Withlocks park.

 

Vem var Anna Whitlock?

Anna Whitlock (1852–1930) var en av Sverige främsta rösträttspionjärer och har gjort ett stort avtryck i arbetet för demokrati, jämställdhet och utbildningsfrågor i Sverige. Hon var hemmahörande i Danderyds kommun och bodde en stor del av sitt liv på Gautiodsvägen i Djursholm.

Under sina levnadsår bedrev hon ett aktivt arbete för allmän och lika rösträtt och var i många år ordförande i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR). Hon var även en reformpedagog och grundade en skola där pojkar och flickor fick samma utbildning, en utbildning som baserades på grundläggande demokratiska värderingar.

”Ett samhälle bör styras av både män och kvinnor. De komplettera hvarandra så att bådas förtjänster komma samhället till godo.” - Anna Whitlock, 1908.

Uppdaterad: 2024-04-22