Information om låsta brandposter

För att leva upp till Livsmedelsverkets krav enligt Livsmedelsverkets föreskrift (LIVSFS 2008:13) om åtgärder som syftar till att skydda kommunens anläggningar för dricksvattenförsörjning har Danderyds kommun låst samtliga kommunala brandposter. Det är endast Danderyds kommuns driftentreprenör Solör Bioenergi samt Räddningstjänsten som har rätt att öppna brandposterna. Överträdelse beivras.

Byggvatten

Byggvatten är en tillfälliganslutning av vatten och eventuellt avlopp under byggtiden.

Om det behövs byggas fram en tillfällig servis faktureras självkostnadspris samt proppning efter avslutad användning. Finns redan en servis kan den användas till byggvatten förutsatt att anläggningsavgiften är betald.

Kostnader för uttaget av vatten kommer att debiteras i enlighet med gällande taxa.

När byggvatten inte tas från brandpost, så levereras och monteras bara mätare till uppsatt konsol av godkänd modell. Om risk för frost finns ska byggvattnet isoleras från kylan.

Blankett för ansökan om byggvatten

Hyra brandposthuvud

Möjlighet finns att hyra ett brandposthuvud med mätare att använda vid någon av de brandposter i kommunen som finns tillgängliga. För att använda vatten ur en brandpost ska förfrågan skickas till Danderyds kommuns VA-avdelning senast sju arbetsdagar innan önskad upplåsning. Kom ihåg att notera vilken brandpost ni vill hämta vatten ur.

Brandposthuvuden kan endast hyras ut till företag med behov av vatten. Privatpersoner hänvisas istället till de företag som kan stå till tjänst med tankbilar för att t ex fylla pooler.

Kostnader för uttaget av vatten kommer att debiteras i enlighet med gällande taxa.

Efter mottagen förfrågan kontaktar vår driftentreprenör Solör Bioenergi beställaren och kommer överens om datum och plats för upplåsning och överlämnande av brandposthuvud med atlaskoppling och brandpostnyckel.

Blankett för ansökan om att hyra brandposthuvud

Vattenkiosk

Danderyds Kommun har installerat nya vattenkiosker inom kommun. Syftet med dessa är att säkerställa kvalitén och säkerheten för vatten till våra kunder. Det ska också vara enkelt att ta sig dit året om.

Vattenkiosker installeras för att förenkla för spol- och tankbilar (m.fl.), men samtidigt minska riskerna för skador och smittorisk på distributionsnätet. Vattenkioskerna är utrustade med mjukstängande ventiler för varsam tappning samt backventil för att förhindra att smitta kommer in i ledningsnätet. Observera att vattnet är klassat som ett så kallat tekniskt vatten, inte dricksvatten.

För att få tillgång till vattenkiosk måste man registrerar sig som användare, efter godkänd registrering kommer Solör Bioenergi ta kontakt med er angående utlämning av nyckel. 
Brukaren betalar en förbrukningsavgift  samt en administrativ kostnad. Nyckeln är en värdehandling, vid borttappad nyckel kommer en avgift tas ut.

Prislista för VA (ej VA-taxa)

Blankett för vattenkiosk

Blanketten fylls i och skickas in till kundtjanstdanderyd@solorbioenergi.com.

Danderyd kommuns vattenkiosker:

  • Rinkebyvägen 43, vändplan vid tennishallen.
  • Långsängsvägen, tas i drift 2023.

 

Uppdaterad: 2024-04-26

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.