Skolplikt

Om en elev är borta ofta eller länge måste rektorn se till att orsakerna till frånvaron utreds, enligt Skollagen 2010:800, 7 kap.19 a §. Det gäller både giltig och ogiltig frånvaro.

Hemkommunen ansvarar för att bevaka att alla elever får sin rätt till utbildning tillgodosedd. Bildningsförvaltningen behöver få information om frånvaron för att kunna ta sitt ansvar som hemkommun. 

Anmälan av frånvaro

När skolan startar en utredning ska skolans rektor anmäla frånvaron så snart som möjligt till huvudmannen. Elevens hemkommun ska informeras. Danderyd använder en säker e-tjänst för anmälan.

Här är e-tjänsterna för anmälan:

Anmälan från kommunal skola i Danderyd

Anmälan från fristående skola samt kommunal skola utanför Danderyd

Orosanmälan

Om skolan känner oro för elevens välbefinnande och utveckling ska skolan göra en orosanmälan till socialtjänsten.  

Läs mer om hur en orosanmälan görs

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-03-26

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.