Enebyberg

I Enebyberg finns bland annat Enebybergs parkstråk som sträcker sig nästan en kilometer, Stig Dagermans park och Bouleparken. I Stig Dagermans park finns lekutrustning anpassad såväl till de yngre som lite äldre barnen. I Spindelparken intill Bouleparken, finns ett större klätternät, lekskulpturer i trä, en naturlig kulle för fri lek och en stor grill samt picknickbord.

Uppdaterad: 2023-12-18