Strandskydd

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd. Strandskyddet skyddar djur och växter som lever på stränderna och i vattnet samt tryggar allmänhetens tillgång till vattennära friluftsliv.

Skydd av stränder infördes på 1950-talet för att skydda växt- och djurliv samt att trygga allmänhetens tillgång till platser för bad och friluftsliv genom att hålla stränder fria från bebyggelse. Strandskyddet regleras i dag i miljöbalken. Bestämmelserna gäller främst i områden som saknar detaljplan.

Länsstyrelsen om strandskyddsdispens

Sveriges Riksdag - Miljöbalken

Länsstyrelsen faktablad om strandnära läge

Naturvårdsverkets broschyr om strandskydd

Strandskydd i Danderyds kommun

I Danderyd gäller strandskydd för icke planlagda områden vid Rösjön samt inom detaljplanelagt område vid Cedergrenska parken, Sätra ängar och de små öarna i Värtan. För Rösjön och Sätra ängar är strandskyddet utvidgat till 300 meter. Vid framtagandet av en ny detaljplan återinträder strandskyddet.

Det är byggnadsnämnden som prövar ansökningar om dispenser från strandskyddet.

Generella bestämmelser för strandskydd

Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och gäller även undervattensmiljön. I Stockholms län är strandskyddsområdet utökat till 300 meter, främst inom områden av riksintresse för naturvård eller friluftsliv.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2021-11-29

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.