Svenska för invandrare, SFI

Danderyds kommun erbjuder SFI, svenska för invandrare, till alla nyanlända kommuninvånare som inte har svenska som modersmål.

Rätten till SFI-studier gäller oavsett anledning och typ av uppehållstillstånd. Från andra halvåret det år du fyller 20 år har du rätt att kostnadsfritt läsa SFI på dag- eller kvällstid. Det finns flera olika utförare att välja mellan och är du osäker kan du besöka studie- och yrkesvägledare på Kunskapscentrum Nordost i Täby som ansvarar för all vuxenutbildning i kommunen. Du anmäler dig till SFI-studier genom att fylla i ett anmälningsformulär på Kunskapscentrum Nordosts (KCNO:S) hemsida.

Anmälan till SFI

Vill du öva på att prata svenska utanför skolan, kan du vända dig till olika organisationer som till exempel anordnar språkcaféer.

Mötesplatser och språkträning

Samhällsorientering

Är du mellan 18–65 år, anhöriginvandrad (ej EU/ESS medborgare) eller nyanländ flykting, har du rätt att ta del av Samhällsorientering via Centrum för samhällsorientering i Stockholms län. Kursen är på 102 timmar och hålls antingen på ditt modersmål eller på annat språk du kan väl. Kursstarter sker löpande över året och du rekommenderas att anmäla dig så snart som möjligt efter första gången du folkbokfördes i en kommun. Ingår du i etableringen sker din anmälan via Arbetsförmedlingen. Tillhör du den utökade målgruppen, det vill säga anhöriginvandrad ansvarar kommunen för din anmälan. Du ka då kontakta vårt Kontaktcenter och meddela att du önskar bli anmäld till kursen i samhällsorientering.

Centrum för samhällsorientering

Hur anmäler jag mig?

Integrationshandläggarna inom socialförvaltningens vuxenavdelning, eller gruppledare, hjälper dig att bli anmäld till samhällsorienteringskursen efter en kortare bedömning om du tillhör målgruppen. Ring växeln på 08 568 910 00 och be om att bli kopplad så får du personlig hjälp med din anmälan. Du kan även bli anmäld via studierektorn på Kunskapscentrum Nordost (KCNO).

KCNO kunskapscentrum nordost

Asylsökande boendes i kommunen

Som asylsökande boendes i Danderyds kommun har dina barn rätt att gå i skola och få barnomsorg. Din försörjning ansvarar Migrationsverket för att pröva. Vill du öva svenska i avvaktan på beslut om uppehållstillstånd finns det flera olika språkkaféer. Detta gäller för alla nyanlända personer oavsett uppehållstillstånd eller inte.

Ensamkommande barn som är asylsökande har rätt att gå i skola.

Socialförvaltningen

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax 08-568 911 04

Kontakta oss via telefon, e-tjänst eller besök

Anmäl ditt besök i Kontaktcenter plan 5, Mörby centrum. Entrén är på butiksplan 4, ingång mellan Må bra och Apoteket (entré F).

Uppdaterad: 2023-09-01

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.