Eldning och sotning

I Danderyd bor vi nära varandra så när du eldar - tänk på att elda på rätt sätt. Felaktig eldning ger upphov till stora mängder miljöfarliga luftföroreningar och innehåller sot, gaser och partiklar som ger många irritation i luftvägarna och ögonen. För astmatiker kan det vara svårt att vistas i området om grannar eldar i kaminer eller vedpannor eller om man eldar trädgårdsavfall som löv och gräs. Därför får inte löv och gräs eldas inom kommungränsen. Hushållsavfall, byggavfall och avfall från andra verksamheter får heller aldrig eldas.

Kaminer och eldstäder

Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarliga luftföroreningar i Sverige. Men genom att elda på ett nytt sätt kan du bidra till att minska utsläppen, samtidigt som luften blir bättre där du bor. 

Mer information om Kaminer och eldstäder finns här Elda i kaminer och eldstäder – Danderyds kommun

Vill du installera en eldstad behöver du göra en anmälan: Installera en eldstad eller rökkanal

Brandskydd och sotning

Sotning utförs av den sotningsentreprenör som är upphandlad av brandförsvaret i din kommun. Danderyds kommun tillhör Storstockholms brandförsvar och på deras webbplats kan du få tips om brandsäkerhet Storstockholms brandförsvar

Mer information finns även på kommunens sida Brandskydd och sotning – Danderyds kommun

Elda trädgårdsavfall

I Danderyd får du bara elda trädgårdsavfall under vissa veckor: vecka 16 och 17, samt vecka 41 och 42, plus den 30 april (Valborgsmässoeld).

Mer information finns under Elda trädgårdsavfall – Danderyds kommun

Mer information

Broschyren "Elda rätt" med råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-04-05

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.