Djur

Om du vill ha djur som orm, höns, får eller häst inom planlagt område i Danderyd, måste du ansöka om tillstånd hos miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Enligt kommunens lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter behöver du söka tillstånd om du inom detaljplanerat område vill ha orm, höns, får, häst eller andra lantbruksdjur. Tillståndet söker du hos miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Häst

I Danderyd krävs det tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden för att få ha häst inom detaljplanelagt område.

För att du ska få tillstånd ska tomten vara tillräckligt stor och ligga lämpligt till. Gödselhanteringen ska kunna lösas på ett godtagbart sätt. Dina grannar ska ge sitt medgivande.

Bygglov kan krävas för stallbyggnaden. Kontrollera med kommunens bygglovshandläggare för säkerhets skull. Större stall ska också förprövas av länsstyrelsen.

Höns och andra fjäderfän

I Danderyd krävs det tillstånd från miljö- och hälsokyddsnämnden för att få hålla fjäderfä, höns, ankor, gäss som inte är sällskapsdjur inom detaljplanelagt område.

Tala alltid med dina närmaste grannar om dina planer på att hålla höns och lyssna på deras inställning och önskemål. Det är viktigt att dina grannar blir underrättade i god tid.

Din hönshållning lyder under miljöbalken och djurskyddslagen. Miljö- och stadsbyggnadskontoret ansvarar för tillsynen enligt miljöbalken och länsstyrelsen ansvarar för tillsynen enligt djurskyddslagen.

Får och get

I Danderyd krävs det tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden för att få ha får och get inom detaljplanelagt område.

För att du ska få tillstånd ska tomten vara tillräckligt stor och ligga lämpligt till. Gödselhanteringen ska kunna lösas på ett godtagbart sätt.

Tala alltid med dina närmaste grannar om dina planer på att ha får eller get och lyssna på deras inställning och önskemål. Det är viktigt att dina grannar blir underrättade i god tid.

Orm

I Danderyd krävs det tillstånd från miljö- och hälsokyddsnämnden för att få ha orm inom detaljplanelagt område. Du ansöker om tillstånd hos miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Du kan få tillstånd att ha ormar i din bostad, din orm får inte medföra att personer som ska ingripa i olyckssituationer eller utföra fastighetsservice utan förvarning råkar på en orm som de inte vet hur farlig den är.

Vissa arter giftormar är svårhanterliga och har särskilt verksamt gift. Därför får de, eller liknande arter, inte finnas i hus som innehåller bostäder.

I Jordbruksverkets föreskrifter kan du läsa om djurskyddskrav för hållande, uppfödning och försäljning av ormar som sällskap och hobby.

Nya krav på registrering för att kunna spåra smittor

Från och med den 21 april 2021 ska du som har en anläggning med djur registrera din anläggning hos Jordbruksverket. De nya reglerna omfattar bland annat höns, häst, gris, får och get och gäller oanvsett hur många djur du har och oavsett syftet med djurshållningen. Läs mer och registrera dig på Jordbruksverkets webbplats.

Om registrering av djuranläggning på Jordbruksverkets webbplats

Uppfödning och yrkesmässig verksamhet

Om du har eller föder upp djur yrkesmässigt eller i större omfattning ska du ha tillstånd från länsstyrelsen. Reglerna för detta hittar du i djurskyddslagen och djurskyddsmyndighetens föreskrifter. Lokalerna för din yrkesmässiga handel med sällskapsdjur ska godkännas av länsstyrelsen.

Om uppfödning och yrkesmässig verksamhet på Länsstyrelsens webbplats

Djurskydd

Det är länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för djurskyddet och det är dit du ska vända dig om du har frågor om djurskydd eller om du vill lämna in en anmälan om djur som far illa.

Om djurskydd på Länsstyrelsens webbplats

Djur som orsakar olägenhet

Om du störs av hundar som skäller eller ylar i Danderyd kan du vända dig till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Som hundägare - Tänk på att inte lämna hunden ensam för länge i bostaden eller på tomten. Blir hunden ensam för länge finns det risk för att den börjar skälla, och det kan upplevas som störande för omgivningen.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har även hand om frågor där katter stör eller orsakar olägenheter.

Som kattägare - Var rädd om katten och håll den inomhus. Om du tar ut katten, lämna den inte utan tillsyn. Det mår både katten och grannsämjan bäst av.

Katter är för många ett stort problem om de tillåts springa lösa utomhus. Det kan vara svårt att hålla fönster och dörrar öppna, för att katter passar på att smita in. För allergiker kan lösspringande katter bli ett stort problem. Dessutom kan vissa sjukdomar och parasiter spridas från katt till människa.

Det är kattägaren som ansvarar för kattens välmående. I dagsläget gäller dock att den som störs av lösspringande katter, exempelvis i sin trädgård, själv måste skydda sig mot katterna. Detta kan göras genom att sätta ut kattskrämmor, sätta nät över sandlådor och rabatter samt hålla fönster och dörrar stängda.

Förvildade katter som saknar ägare kan avlivas av viltvårdare efter tillstånd från polisen.

Viltvård och skyddsjakt

Mer information

Taxa

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Uppdaterad: 2021-06-08

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.