Djur

Om du vill ha djur som orm, höns, får eller häst inom planlagt område i Danderyd, måste du ansöka om tillstånd hos miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Enligt kommunens lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter behöver du söka tillstånd om du inom detaljplanerat område vill ha orm, höns, får, häst eller andra lantbruksdjur. Tillståndet söker du hos miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Häst

I Danderyd krävs det tillstånd från miljö- och stadsbyggnadsnämnden för att få ha häst inom detaljplanelagt område.

För att du ska få tillstånd ska tomten vara tillräckligt stor och ligga lämpligt till. Gödselhanteringen ska kunna lösas på ett godtagbart sätt. Dina grannar ska ge sitt medgivande.

Bygglov kan krävas för stallbyggnaden. Kontrollera med kommunens bygglovshandläggare för säkerhets skull. Större stall ska också förprövas av länsstyrelsen.

Höns och andra fjäderfän

I Danderyd krävs det tillstånd från miljö- och stadsbyggnadsnämnden för att få hålla fjäderfä, höns, ankor och gäss inom detaljplanelagt område.

Tala alltid med dina närmaste grannar om dina planer på att hålla höns och lyssna på deras inställning och önskemål. Det är viktigt att dina grannar blir underrättade i god tid.

Din hönshållning lyder under miljöbalken och djurskyddslagen. Miljö- och stadsbyggnadskontoret ansvarar för tillsynen enligt miljöbalken och länsstyrelsen ansvarar för tillsynen enligt djurskyddslagen.

Får och get

I Danderyd krävs det tillstånd från miljö- och stadsbyggnadsnämnden för att få ha får och get inom detaljplanelagt område.

För att du ska få tillstånd ska tomten vara tillräckligt stor och ligga lämpligt till. Gödselhanteringen ska kunna lösas på ett godtagbart sätt.

Tala alltid med dina närmaste grannar om dina planer på att ha får eller get och lyssna på deras inställning och önskemål. Det är viktigt att dina grannar blir underrättade i god tid.

Orm

I Danderyd krävs det tillstånd från miljö- och stadsbyggnadsnämnden för att få ha orm inom detaljplanelagt område. Du ansöker om tillstånd hos miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Du kan få tillstånd att ha ormar i din bostad, din orm får inte medföra att personer som ska ingripa i olyckssituationer eller utföra fastighetsservice utan förvarning råkar på en orm som de inte vet hur farlig den är.

Vissa arter giftormar är svårhanterliga och har särskilt verksamt gift. Därför får de, eller liknande arter, inte finnas i hus som innehåller bostäder.

I Jordbruksverkets föreskrifter kan du läsa om djurskyddskrav för hållande, uppfödning och försäljning av ormar som sällskap och hobby.

Nya krav på registrering för att kunna spåra smittor

Från och med den 21 april 2021 ska du som har en anläggning med djur registrera din anläggning hos Jordbruksverket. De nya reglerna omfattar bland annat höns, häst, gris, får och get och gäller oanvsett hur många djur du har och oavsett syftet med djurshållningen. Läs mer och registrera dig på Jordbruksverkets webbplats.

Om registrering av djuranläggning på Jordbruksverkets webbplats

Uppfödning och yrkesmässig verksamhet

Om du har eller föder upp djur yrkesmässigt eller i större omfattning ska du ha tillstånd från länsstyrelsen. Reglerna för detta hittar du i djurskyddslagen och djurskyddsmyndighetens föreskrifter. Lokalerna för din yrkesmässiga handel med sällskapsdjur ska godkännas av länsstyrelsen.

Om uppfödning och yrkesmässig verksamhet på Länsstyrelsens webbplats

Djurskydd

Det är länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för djurskyddet och det är dit du ska vända dig om du har frågor om djurskydd eller om du vill lämna in en anmälan om djur som far illa.

Om djurskydd på Länsstyrelsens webbplats

Viktigt att veta för dig som äger hund eller katt

Lagstiftningen säger att du som äger en hund eller katt ansvarar för att ditt husdjur inte påverkar människors eller djurs liv, hälsa och säkerhet eller den allmänna ordningen.

Det är viktigt att du håller hunden och katten under uppsyn för att undvika klagomål från grannar. Kontakta ägaren till husdjuret om du upplever besvär.

När en hund inte är kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer, eller vara id-märkt. Riksdagen har fattat ett beslut om att det ska införas ett kattregister under 2023. Det innebär att du som har katt ska märka och registrera den.

Besväras du av lös­springande katter där du bor, ska du först kontakta ägaren till katten. Katter får röra sig fritt ute och över annans fastighet. Den som störs av katter kan se till att hålla dem borta genom att stänga dörrar och fönster och hålla uppsikt vid den egna fågelmatningen.

Under vårvintrarna och sommaren finns en risk för salmonellainfektion hos katter. Katterna infekteras huvudsakligen när de kommer i kontakt med döda eller sjuka småfåglar och avföring. Småfåglar samlas ofta vid fågelbordet.

När det gäller herrelösa katter ska man vara medveten om att den som matar katten är skyldig att sköta den i enlighet med djurskyddslagstiftningen.

Mer information

Taxa

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-05-26

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.