Parkering

I Danderyds kommun får du parkera högst 24 timmar om inget annat anges. På många gator kan du använda p-skiva när du parkerar. För dig som bor i kommunen finns fyra infartsparkeringar och på vissa adresser finns boendeparkering. Båda kräver tillstånd.

Vad kostar det?

Observera: Dag före röd dag och röd dag så gäller lördagsbestämmelser för parkering.

Besöksparkering kostar 7 kronor per timme alternativt 13 kronor per timme, beroende på vilket område i Danderyd du parkerar i.

För infarts- och boendeparkering gäller andra avgifter. Läs mer om infarts- och boendeparkering längre ner på sidan.

Så betalar du

Du kan betala i automat där du parkerar. Du kan också betala via sms eller genom en apptjänst från Easypark eller Parkster. Vid betalning via Easypark tillkommer Easyparks serviceavgift.

På många gator kan du använda P-skiva när du parkerar. Du kan hämta P-skiva i kommunens kontaktcenter i Mörby centrum.

Tänk på att placera P-skivan innanför vindrutan så att den är lätt att läsa av utifrån. Om du parkerar medan tidsbegränsningen gäller, ställer du in p-skivan på den tid du kommer. Tiden räknas från det du parkerar bilen, avrundat till följande hel- respektive halvtimme.

Här använder du P-skiva:

 • Altorp
 • Auravägen
 • Bryggare Bergs väg
 • Eneby Torg
 • Enebybergsvägen 15
 • Gudmundvägen
 • Hakevägen
 • Hamnvägen
 • Kungsvägen
 • Kyrkogårdsvägen
 • Mörby Centrum
 • Mörbydalen
 • Mörbyhöjden
 • Nora Torg
 • Slånbärsvägens vändplan
 • Stocksunds centrum, Vasavägen/Stockholmsvägen
 • Stocksunds Hamnplan
 • Vendevägen

Du kan betala parkeringsavgiften genom att skicka ett sms från en vanlig mobiltelefon till telefonnummer Easypark 010-333 44 00 eller Parkster 070-713 14 15

 • Du startar din parkering genom att sms:a: ZON REGNR PERSONNR
 • Zonkoden står på skylten på parkeringen du besöker.
 • Du avslutar din parkering genom att sms:a: AVSLUTA
 • Din parkering är startad/avslutad först när du fått sms-bekräftelse.

Andra alternativ

Easypark och Parkster erbjuder olika sätt för betalning. Kontakta Easypark eller Parkster om du har frågor eller vill veta vilka alternativ som finns.

Easypark

Parkster

Undvik avgift för pappersfaktura

Kontakta Easypark eller Parkster för att stämma av vilka alterantiv det finns för dig att betala fakturan. På så sätt kan du slippa fakturaavgift för pappersfaktura.

Infartsparkering och boendeparkering

För dig som bor i kommunen finns fyra infartsparkeringar att använda. Du behöver ha ett tillstånd för att parkera här samt betala parkeringsavgift.

På vissa adresser i kommunen kan du ansöka om tillstånd för boendeparkering. Även här gäller parkeringsavgift.

Så funkar infartsparkering

Så funkar boendeparkering

Trafikregler och parkering

I Sveriges trafikförordning finns generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera. Parkeringsreglerna bygger på två enkla huvudprinciper. Du får inte stanna eller parkera så att

 • fara uppstår
 • du hindrar eller stör andra

I broschyren Stanna och parkera finns bra och tydlig information om vad som gäller för parkering.

Stanna och parkera - en broschyr från Transportstyrelsen

Generella trafikregler - Transportstyrelsen.se

Trafikregler för specifika adresser

Trafikregler för en specifik adress/område kan du hitta i Transportstyrelsens tjänst för trafikregler. Du som bilägare har ansvar för att ta reda på vilka parkeringsregler som gäller där du parkerar ditt fordon.

Transportstyrelsens tjänst för trafikregler

Kontaktcenter Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Öppettider: måndag-fredag 8-16.30

Uppdaterad: 2024-05-08

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.