Personuppgifter Överförmyndarverksamheten

Personuppgiftsansvar

För överförmyndarverksamheten är överförmyndarnämnden personuppgiftsansvariga.

Mer om överförmyndarverksamheten

Kontaktuppgifter om behandlingen

Du kan kontakta överförmyndarnämndens kansli under ordinarie öppettider. Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud:

Dataskydd@danderyd.se

Om personuppgiftsbehandling

Syftet med behandlingen är handlägga ärenden inom ställföreträdarskap. Vi använder uppgifterna i avidentifierad form för att skicka statistik till tillsynsmyndigheten. Vid tillsynsärenden får myndigheten tillgång till de uppgifter de behöver för tillsynsärendet. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifterna är myndighetsutövning och rättslig förpliktelse.

Se överförmyndarnämnden

Tredje land

Vi delar inte dina personuppgifter till tredje land.

Lagringstid

Vi använder uppgifterna endast för det syfte vi angett och följer gällande bevarande- och gallringsregler.

Tillgång till dina personuppgifter

De uppgifter du lämnar till oss kommer att hanteras av handläggare, förtroendevalda och tillsynsmyndigheten. Leverantör av ärendehanteringssystem har tillgång till personuppgifterna i underhålls- och supportsyfte, det regleras av personuppgiftsbeträdesavtalet.

Kommunens huvudsida för dataskydd

Läs om hur vi hanterar personuppgifter i Danderyds kommun

Rutin för registrerades rättigheter

Synpunkter och klagomål till tillsynsmyndighet

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2023-11-08