Styrdokument och avgifter

Alla kommuner behöver enligt lag ha en renhållningsordning som innehåller renhållningsföreskrifter och avfallsplan. Tillsammans med avfallstaxan är det kommunens styrdokument vad gäller avfallshanteringen.

Hjärta skapat av matavfall.

Avfallsföreskrifter

Avfallsföreskrifterna innehåller de kommunala bestämmelserna för avfalls­hanteringen och är antagen av kommun­fullmäktige. Här anges ansvarsuppdelningen för avfallshanteringen, hur olika typer av avfall ska hanteras, vilka regler som gäller för avfallsutrymmen, placering av kärl, transport- och dragvägar etcetera.

Kommunens avfallsföreskrifter

Avfallsplan

Avfallsplanen beskriver mål och strategier för kommunens avfallsarbete. Kommunens nuvarande avfallsplan sätter siktet mot en cirkulär ekonomi där avfall ska förebyggas och material återanvändas, och i andra hand återvinnas, snarare än att bli avfall.

Kommunens avfallsplan

Avfallstaxan

I avfallstaxan beskrivs vilka tjänster som finns för avfallshämtning i kommunen. Alla fastighetsägare måste ha ett abonnemang för avfallshämtning, antingen ett abonnemang där mat- och restavfall blandas i samma kärl (osorterat abonnemang) eller ett abonnemang där matavfallet läggs i ett separat kärl (sorterat abonnemang).

Kommunens avfallstaxa är miljöstyrande. Det innebär att det abonnemang som är bäst för miljön ger lägst avgift vilket är matavfallssortering med avfallshämtning sällan. Utöver hämtning av mat- och restavfall finns ett rikt tjänsteutbud med hämtning av så kallade tilläggstjänster som till exempel grovavfall och trädgårdsavfall.

Kontakta kommunens kundtjänst för avfall om du vill börja sortera matavfall, ändra hämtintervall eller har andra frågor om avfallshämtning.

Kommunens avfallstaxa

Kontaktinformation

Kommunens kundtjänst för avfall

E-postadress: avfall@danderyd.se

Telefon: 08-408 080 70

Öppettider: helgfria vardagar 08–16 samt dag före helgdag 08–14

Uppdaterad: 2024-01-29