Lägenhetsregistret

Om du äger flerbostadshus eller småhus i Danderyds kommun, där mer än ett hushåll bor, och planerar för nybyggnationer eller förändringar i bostadsindelningen måste du rapportera det till kommunen. Lägenhetsnummer är en förutsättning för att folkbokföringen ska kunna fungera då personer i flerbostadshus är folkbokförda på lägenhetsnummer och inte på adress eller fastighet.

Rapportera till lägenhetsregistret

Observera att rapportering till lägenhetsregistret inte handlar om bostadsansökan eller bostadsförmedling.

Information om Danderyds kommuns bostäder

Syftet med ett lägenhetsregister är att förenkla och minska kostnaderna för framtagandet av hushålls- och bostadsstatistik. Informationen är mycket viktig för både statlig och kommunal verksamhet och utgör ett bra underlag vid planering och uppföljning samt vid olika studier.

Lägenhetsnummer tillsätts bara i de fall då flera hushåll når sina bostäder via en och samma entré. Om fler än ett hushåll bor på en och samma adress, men använder sig av olika entréer, ska unika adresser sättas; exempelvis 3A, 3B, 3C.

Ägare till villor och radhus, där endast ett hushåll finns registrerat på bostadsadressen, berörs inte av insamlingen.

Lämna uppgifter till lägenhetsregistret (OBS! Fyll i alla flikar i dokumentet) 

Information från Lantmäteriet

Lag om lägenhetsregister

Fastighetsägarens skyldigheter

Fastighetsägare till flerbostadshus ska föreslå en lägenhetsnumrering för samtliga bostäder i huset enligt en särskild standard för registret, se länk till Lantmäteriet. Övriga utrymmen, som exempelvis samlingslokaler och förråd ska inte ha lägenhetsnummer. Tänk på att det kan vara bra att reservera nummer för lokaler som i framtiden kan bli aktuella för ombyggnad till bostäder.

När lägenhetsnumren har godkänts och registrerats av kommunen, skickas en bekräftelse till fastighetsägaren. När fastighetsägaren mottagit beslutet om fastställda lägenhetsnummer, ska denna inom en månad skriftligen informera de boende om de nya eller ändrade lägenhetsnumren. Ägaren ska dessutom inom tre månader anslå lägenhetsnumren på väl synlig plats i byggnaden.

Kontakta ansvarig handläggare för mer information.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-10-30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.