Gällande detaljplaner

Större delen av Danderyds kommun är detaljplanelagd. När en detaljplan har fått laga kraft betyder det att den är gällande och inte kan överklagas. I kommunens karttjänst nedan kan du enkelt söka efter gällande detaljplaner.

Detaljplanekarta över Danderyd.

En detaljplan ligger till grund när du ska söka bygglov och reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet och talar om hur marken får användas (till exempel för bostäder, handel, kontor eller park). Detaljplanen styr även bebyggelsens egenskaper som till exempel byggnadshöjd, avstånd från hus till tomtgräns samt maximalt tillåten byggrätt.  

Läs mer om detaljplaner här:

Vad är en detaljplan?

Sök detaljplaner i Danderyds kommun

Med karttjänsten kan du söka på en fastighet eller adress och få fram länkar till gällande detaljplan i pdf-format. I kartan finns även en översikt över pågående detaljplaneprojekt i kommunen.

Gå till kartan för detaljplaner

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-06-17