Övriga kartor

Hos Kart- och mätavdelningen kan du också beställa övriga kartor som inte ska användas i en bygglovsansökan, bygglovsanmälan eller bergvärmeansökan.

Det kan röra sig om kartor som ska användas som enklare skissunderlag eller projekteringsunderlag. Du kan även ta del av kommunens historiska kartor. Det finns också en tryckt adresskarta som innehåller fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar och adresser. 

Adresskarta Tryckt adresskarta i skala 1:8000
Förrättningskarta Bildande av fastighet eller om fastigheten regleras genom lantmäteriförrättning
Historiska kartor Inskannade historiska kartor från kommunens arkiv
Projekteringsunderlag Övriga kartor som inte används i bygglovsprocessen
Skissunderlag En karta för överblick på ett mindre område

Beställning av ett projekteringsunderlag eller ett skissunderlag görs via vår e-tjänst. Fyll i Kart- och mättjänster när du väljer område och beskriv ditt ärende Kontakta kommunen (danderyd.se)  OBS! dessa kartor kan inte användas i ett bygglovsärende.

Uppdaterad: 2023-10-30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.