Flerfamiljshus

Det är bostadsrättsföreningen/hyresbolaget som står på abonnemang för avfallshämtningen. Utöver hämtning av mat- och restavfall finns flera tilläggstjänster (till exempel hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall) att beställa som abonnemang eller som enskilda hämtningar, så kallade budningar.

Kvinna håller i sopkärl

Hämtning av mat- och restavfall

De flesta flerfamiljshus i Danderyd har idag ett abonnemang för sortering av matavfall. Det är bra för miljön men också ekonomiskt fördelaktigt eftersom avfallshämtningen då blir billigare. Dessutom så efterfrågas sortering ofta av hushållen.

Samtliga lägenheter i ett hus behöver inte sortera för att kunna ha ett matavfallsabonnemang men ju mer som hamnar i matavfallsbehållaren desto lägre kostnader för avfallshämtningen. Detta eftersom en del av avgiften baseras på hur mycket restavfallskärlen väger. Det som hamnar i matavfallskärlen däremot kostar ingenting i viktavgift.

Matavfallssortering

Hämtning av förpackningar

Sedan den 1 januari 2024 har kommunen insamlingsansvar för förpackningar. Initialt sköter kommunen insamlingen genom de återvinningsstationer som finns i kommunen. Fastighetsnära insamling kommer sedan successivt införas så att det är på plats senast 2027 i enlighet med lagkravet.

Om fastighetsägare av flerfamiljshus har fastighetsnära hämtning av förpackningar redan idag så måste anlitad entreprenör vara auktoriserad av kommunen. Observera att detta endast gäller förpackningar och inte returpapper. Auktoriseringen innebär att entreprenören måste uppfylla vissa krav som kommunen ställt upp för att hämta förpackningar. Följande entreprenörer är auktoriserade (listan kan komma att fyllas på om fler avtal blir klara):

Entreprenör Telefon E-postadress Webbsida
CASAB 08-665 08 90 info@casabmiljo.se casab.se
PreZero 08-519 331 20 atv.ost.se@prezero.com prezero.se
Ragn-Sells 0771-888 88 kundservice3@ragnsells.com ragnsells.se
Remondis 08-445 77 00    stockholm@remondis.se remondisrecycling.se
Smart Recycling 08-562 118 11 info@smartrecycling.se smartrecycling.se
Verdis (tidigare Urbaser) 020-150 520 info@verdis.se verdis.se

Kommunen kommer, från och med 2024, att betala ut ersättning för en del av de kostnader bostadsrättsföreningen/hyresbolaget har för hämtningen av förpackningar. Läs mer under vanliga frågor och svar.

Vanliga frågor och svar om förpackningsinsamling

Ersättning för hämtning av förpackningar

Från den 1 januari 2024 kan fastighetsägare av flerfamiljshus ansöka om ersättning från kommunen för en del av hämtningskostnaderna. Ansökan sker två gånger per år – i maj och november – och avser insamlingen för föregående period.

Formulär för ansökan om ersättning (stängt nu, öppnas igen för ansökan i november 2024)

Informationsbrev april 2024 om ansökan för ersättning

Övriga avfallsfraktioner

Flerfamiljshus har möjlighet att genom kommunen beställa olika tilläggstjänster i form av hämtning. Flera av tjänsterna är upplagda både som abonnemang, med olika behållarstorlekar och olika hämtningsintervall, eller med möjlighet att beställa enskilda hämtningar.

Hämtning genom kommunen
Hämtning av bygg- och rivningsavfall genom kommunen gäller då ett enskilt hushåll utfört egen renovering. Hämtningen beställs dock av styrelse/hyresvärd å hushållets vägnar.

Läs mer och se priser

Hämtning genom kommunen

Elavfallet hämtas i kärl genom abonnemang på 6, 13, 26 eller
52 hämtningar per år. Det går även att beställa hämtning av löst elavfall om det
till exempel handlar om skymmande avfall som ett kylskåp.

Bra att veta: Småelektronik kan även hämtas kostnadsfritt genom tjänsten Returkassen som kan beställas av respektive hushåll. Det går även bra att lämna småelektronik till skåpet Samlaren som finns i kommunen. Alla butiker som säljer elektroniska produkter har dessutom en skyldighet att ta emot elavfall till viss del.

Läs mer om elavfall och se priser
Returkassen

Hämtning genom kommunen

Genom tjänsten Returkassen kan hushållen få sitt farliga avfall, inklusive småelektronik, hämtat vid dörren helt kostnadsfritt. Avfallet ska packas så att det får plats i två matkassar där kemikalier och elektronik hålls separerade i varsin kasse som sedan lämnas över till avfallshämtaren.

Läs mer och beställ hämtning 

Viktigt att veta är att det inte är tillåtet att som fastighetsägare till ett flerfamiljshus samla hushållens farliga avfall, till exempel i ett soprum, för gemensam transport beställd av styrelse eller hyresvärd. För farligt avfall som uppstått i en verksamhet gäller särskilda regler för borttransport.

Farligt avfall från verksamheter

Hämtning genom kommunen

Hämtning av fallfrukt sker i storsäck.

Abonnemang: Ni kan beställa upp till 4 hämtningar mellan september–december till ett fast pris.

Budningar: Istället för abonnemang kan ni beställa enskilda hämtningar i
storsäck.

Läs mer och se priser

Hämtning genom kommunen

Med abonnemang kan ni välja mellan 660 liters-kärl, 1 000 liters-kärl eller containers på 6 eller 8 kubikmeter. Valbara hämtningsintervall är 13, 26, 52 eller 104 gånger per år. Det finns även möjlighet att tillfälligt hyra en
container på 10, 15 eller 20 kubikmeter i upp till två veckor.

Enskilda hushåll kan även själva beställa kostnadsfri hämtning genom personlig överlämning. Max 2 kubikmeter per hämtningstillfälle.

Läs mer och se priser

Hämtning genom kommunen

Abonnemang: Ni kan välja mellan abonnemang på 8 eller 17 hämtningar per säsong. Ni får då ett 370-liters kärl där ni kan lägga smått trädgårdsavfall
som gräs och löv (ej fallfrukt). Trädgårdskärlet töms från april till oktober/
november beroende på val av abonnemang.

Budningar: Istället för abonnemang kan ni beställa enskilda hämtningar genom budning. Trädgårdsavfallet samlar ni då i komposterbara papperssäckar (utan inbyggd plast). Det finns även möjlighet att tillfälligt hyra en container på 10, 15 eller 20 kubikmeter i upp till två veckor.

Läs mer och se priser

Hämtas inte av kommunen

Kommunen har ingen hämtning av returpapper från flerfamiljshus. Om fastighetsägare av flerfamiljshus vill ha hämtning av returpapper behöver någon av de entreprenörer som är auktoriserade av kommunens avfallsbolag SÖRAB anlitas.

Lista med auktoriserade entreprenörer

Om planering och avfallslösningar

En snygg och fräsch avfallslösning med attraktiva soprum och välskötta och effektivt utnyttjade avfallsbehållare bidrar till ordning och reda och underlättar sortering för de boende. Ta del av broschyrerna för lite hjälp på vägen. Du vet väl också att det går att beställa kärltvätt genom kommunen.

Behöver du hjälp med dimensioneringen för att kunna erbjuda full källsortering? Kontakta kommunens avfallsenhet via matavfall@danderyd.se så hjälper vi dig! 

Handbok för avfallsutrymmen

Kontaktinformation

Kommunens kundtjänst för avfall

avfall@danderyd.se

Telefon: 08-408 080 70

Uppdaterad: 2024-06-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.