Begränsad framkomlighet på Ynglingavägen

2019-02-21 16:42

På grund av ett arbete på det kommunala VA-nätet kommer framkomligheten att vara begränsad på Ynglingavägen under vecka 9 och 10.

Avfall, återvinning och återbruk

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

Telefon: 08-519 333 00 

Sopbil
Kommunen ansvarar för att samla in hushållsavfall från hushåll och verksamheter. Insamlingen sköts av kommunens upphandlade entreprenör Suez. Det kommungemensamt ägda avfallsbolaget SÖRAB tar sedan hand om avfallet och ser till att det återvinns eller återbrukas.

På dessa sidor finns information om hur du som villa- och radhusägare, boende i lägenhet eller verksamhetsutövare kan hantera ditt avfall.

För frågor, beställningar eller reklamationer rörande din sophämtning ber vi dig kontakta kommunens kundtjänst för avfall.

Sophämtning och snöröjning hänger ihop

Nu är snön här och det behövs snö- och halkbekämpas för att sophämtningen ska fungera. Som fastighetsägare har du ett ansvar att se till att ta bort snövallar, att snö- och halkbekämpa och ta bort snö och is på kärlen.

Sophämtning och snöröjning hänger ihop

 

2019-02-12
Vår lilla sopbil står för tillfället på verkstad. Det innebär för ett antal adresser att tisdagens sophämtning den 12 fe...
2019-01-02
Tyvärr skickades fel schema ut till vissa fastighetsägare som har tidningsabonnemang. Det vill säga att om du har fått e...
2018-12-06
Annars kan matavfallspåsar bli kvar i botten av kärlet vid tömning. Läs här om hur du kan undvika fastfrysning och hur d...
2018-10-31
Under november månad kommer Suez att leverera en ny årsförbrukning av matavfallspåsar till villahushåll som sorterar och...