Avfall, återvinning och återbruk

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

Telefon: 08-519 333 00 

Sopbil
Kommunen ansvarar för att samla in hushållsavfall från hushåll och verksamheter. Insamlingen sköts av kommunens upphandlade entreprenör Suez. Det kommungemensamt ägda avfallsbolaget SÖRAB tar sedan hand om avfallet och ser till att det återvinns eller återbrukas.

På dessa sidor finns information om hur du som villa- och radhusägare, boende i lägenhet eller verksamhetsutövare kan hantera ditt avfall.

För frågor, beställningar eller reklamationer rörande din sophämtning ber vi dig kontakta kommunens kundtjänst för avfall.

Äntligen är våren och snart sommaren här. Behöver du tips och råd om hur du hanterar ditt matavfall under årets varma dagar? Tipsen kan du läsa om i länken nedan.

Tips och råd om matavfall under sommarhalvåret.

2018-05-29
Under 2017 har flerfamiljshus och samfälligheter med gemensam avfallshämtning i Danderyds kommun sorterat...
2018-05-17
Den efterlängtade värmen har äntligen kommit och även hos SÖRAB råder det högtryck. Under våren, och framförallt under h...
2018-05-15
Nu är datum satt för 2018 års besök av den flytande återvinningscentralen till Tranholmen!
2016-04-18
Under maj månad kommer Suez att leverera en ny årsförbrukning av matavfallspåsar till villahushåll som sorterar och bor ...