Att larma

Du ska alltid ringa larmnumret 112 om du eller någon annan i din närhet råkar ut för en nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, räddningstjänst eller polis. Det är viktigt att du vet vart du befinner dig, vad som hänt och om någon är skadad.

Larmnummer 112

Larmnummer 112 är ett nödnummer du ska ringa när du eller någon annan i din närhet befinner sig i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp. Gäller ditt samtal inte en nödsituation kan du vända dig till särskilda servicenummer.

Polisens direktnummer 114 14

Det nationella numret till din närmaste polismyndighet är 114 14. Hit ringer du om du exempelvis vill göra en polisanmälan, ge polisen tips och råd, ställa frågor om pass, tillstånd, öppettider eller liknande. Numret ska alltså inte användas vid akuta situationer.

Polisen

1177 Vårdguiden

1177 är det nummer som går till 1177 Vårdguiden. Via numret kommer du i kontakt med en sjuksköterska som kan ge dig råd och information dygnet runt.

1177 Vårdguiden

Informationsnummer 113 13

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer, dit du kan ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. All information som lämnas till 113 13 är avstämd med kommunen där händelsen har ägt rum. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller en översvämning. Via 113 13 kan du både få och lämna information om en pågående händelse. Informationsnummer 113 13 är dock inget nummer som ska användas vid akuta behov eller hjälp. Då ska larmnummer 112 användas.

ICE i telefonen

ICE står för In Case of Emergency, och översätts på svenska till I en nödsituation. Om du skulle råka ut för en olycka vill räddningspersonal snabbt kunna få tag i dina anhöriga. Det är därför bra om du lagt in dina anhörigas nummer i ICE på din mobiltelefon:

Lägg in förkortningen ICE i mobiltelefonens adressbok, följt av namn och telefonnummer till en anhörig.

Dina anhöriga kan då kontaktas och bli informerade om vad som hänt.

Viktiga länkar:

SOS Alarm

Råd till privatpersoner, MSB

Storstockholms brandförsvar

Uppdaterad: 2022-02-28