Skyddsrum

Skyddsrum är en viktig del av vårt civilförsvar och erbjuder skydd åt befolkningen händelse av krig eller andra allvarliga kriser. I Danderyds kommun finns cirka 200 skyddsrum varav de flesta är privata.

Skyddsrum i berget i behov av renovering nära Djursholms slott. Bostad för utrotningshotade arten långörade fladddermöss.

Här hittar du information om var skyddsrummen finns, hur du får tillgång till dem, samt vilket ansvar olika aktörer har för att informera om och underhålla skyddsrummen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB har det övergripande ansvaret för att tillhandahålla information om skyddsrum till allmänheten. De säkerställer att informationen är uppdaterad och tillgänglig genom sin hemsida och andra kanaler. MSB ansvarar även för de nationella riktlinjerna och föreskrifterna som styr hur skyddsrum ska byggas, underhållas och användas.

Kommunens ansvar

Danderyds kommun har ett ansvar att informera sina invånare om var skyddsrummen finns och hur man får tillgång till dem. Detta sker genom kommunens hemsida, informationsblad, och vid behov genom direkt kommunikation till invånarna. Kommunen ansvarar också för att säkerställa att de skyddsrum som ägs av kommunen är i gott skick och följer de riktlinjer och föreskrifter som MSB har fastställt.

Enskilda fastighetsägares ansvar

Fastighetsägare som har skyddsrum på sin fastighet har ansvar för att underhålla och se till att skyddsrummen är tillgängliga och användbara. Detta innebär att de ska följa de anvisningar och riktlinjer som MSB har utfärdat, samt se till att skyddsrummen är i det skick som krävs för att de ska kunna användas vid behov. Fastighetsägare har också ett ansvar att informera de boende om var skyddsrummen finns och hur de ska användas.
Mer om skyddsrum

Läs mer om skyddsrum

Frågor och svar om skyddsrum

Skyddsrumskarta 

Uppdaterad: 2024-06-12

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.