Tillstånd för fyrverkerier

Fyrverkerier är ofta förknippat med nyårsfirande och andra högtider. Tyvärr är det inte ovanligt att fyrverkerier också orsakar bränder, sak- och personskador.

I Danderyds kommun krävs Polismyndighetens tillstånd för att få hantera fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. På så sätt skyddas människors hälsa och egendom från att skadas till följd av användningen av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor.

Undantag

Det finns undantag från kravet på tillstånd för få hantera fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. På nyårsafton kl. 16.00–24.00, nyårsdagen kl. 00.00–01.00, valborgsmässoafton kl. 16.00–24.00 och 1 maj kl. 00.00–01.00 får man hantera fyrverkerier och andra pyrotekniska varor.

Observera att man även i dessa fall måste ha tillstånd om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsen belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom enligt 3 kap. 7 § ordningslagen. Särskilda bestämmelser finns i ordningslagen för innehav och användning av pyrotekniska varor vid vissa idrottsarrangemang.

Ordningslagen

Ordningslagen på Riksdagens webbplats

Vid hantering av fyrverkerier är det viktigt att se till att det sker på ett tryggt sätt så att varken den som hanterar fyrverkerier eller någon annan riskerar att skada sig. Tänk på att det finns människor och djur som blir rädda, stressade eller kan skadas vid användningen av fyrverkerier (starkt ljus och högt ljud).

Läs på om du ska hantera fyrverkerier

Du kan läsa mer om fyrverkerier på Storstockholms brandförsvars webbplats:

Storstockholms brandförsvar

Tillstånd

På polisens webbplats kan du läsa mer om fyrverkerier och tillstånd:

Polisen

Helt förbjudet inom vissa områden

Därutöver är det helt förbjudet att hantera fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor närmare än 200 meter från

  • byggnader inom sjukhusområdet Danderyds sjukhus,
  • centrumbyggnaden i Mörby centrum,
  • vård- och omsorgsboendena Annebergsgården, Tallgården, Klingsta, Storkalmar, Stocksundsgården, Svalnäs, Odinslund,
  • samt Kevinge bostäder.Uppdaterad: 2022-04-01

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.