Träning, hälsa och balans

Värmebölja

Tips för att ta hand om dig i värmen

Matinspiration

Här kan du ta del av recept och vad du kan tänka på som senior när det kommer till mat och näring.

Livsmedelsverkets råd om bra mat och näring för äldre

Bättre balans 

Undvik fallolyckor, förbättra balansen och få kostråd:

Socialstyrelsen film: Undvik fallolyckor och förbättra balansen

Socialstyrelsen informationsmaterial: Tips för att förhindra fallolyckor

Säkra steg

Förbättra din balans och delta i Umeå universitets forskningsstudie.

Säkra steg

Uppdaterad: 2024-07-10