Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är ett varnings- och informationssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser. Ett VMA kan även användas för att varna och informera om störningar i samhällsviktiga funktioner och vid extraordinära händelser.

VMA-meddelanden på Danderyd.se

VMA API är en webbaserad tjänst som tillhandahålls av Sveriges Radio. Danderyd.se kompletterar existerande informationskanaler för spridning av viktigt meddelande till allmänheten. VMA-meddelanden som publiceras på danderyd.se är begränsade till Danderyds närområde utifrån Statistiska centralbyråns kommunkoder. Olyckor och händelser utanför valda områden publiceras därför inte på danderyd.se.

På Danderyds webbplats publiceras VMA-meddelanden om följande kommuner med kommunkod:

Upplands Väsby (0114), Vallentuna (0115), Österåker (0117), Täby (0160), Danderyd (0162), Sollentuna (0163), Stockholm (0180), Nacka (0182), Sundbyberg (0183), Solna (0184), Lidingö (0186), Vaxholm (0187) och Sigtuna (0191)

Informationen i ett VMA

Den myndighet som begär ett VMA är ansvarig för att meddelandets innehåll är korrekt. För generell fakta om VMA se Krisinformations webbsida:

VMA - så varnas allmänheten

Hesa Fredrik - utomhuslarm

Ett VMA kan även sändas via utomhussignalen kallad hesa Fredrik. Signalen för viktigt meddelande följd av signalen "faran över" provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00.

Beroende på typ av larm signalen varnar för låter signalen olika. Se illustrationer och hör hur de olika signalerna låter för viktigt meddelande, flyglarm, beredskapslarm samt faran över.

Länsstyrelsens informationssida om krisberedskap

Uppdaterad: 2020-10-06