Hur får jag den information jag behöver?

När en allvarlig händelse inträffar är vi ofta i behov av information. Att få rätt information kan vara avgörande och vägleder dig till att fatta kloka beslut. Det är därför viktigt att veta var och hur du når informationen när du väl behöver den. Tänk på att det är du själv som är ansvarig för att få fram den information du behöver. Och tänk på att vara källkritisk och bara ta del av och dela information från säkra källor.

Att veta vad som händer i en krissituation kan ha stor betydelse för hur du klarar av att hantera situationen. Den viktigaste informationskällan är Sveriges Radios lokala radiokanaler. Alla lokala radiokanaler har en beredskap att dygnet runt kunna informera vid en krissituation.

Det finns också andra saker du kan göra i förväg och som kan underlätta när krisen väl är ett faktum. Vi vill ge dig några generella tips på saker att tänka på.

Före krisen

 • Kolla i förväg upp vilka länkar och webbplatser som ger ut värdefull information.
 • Kolla i förväg upp vilka telefonnummer som ger ut information. Det finns till exempel ett nationellt informationsnummer vid kris som är 113 13. SOS Alarm tar emot samtalen och kopplar vid behov vidare till kommunen via brandförsvaret.
 • Överväg att i förväg skriva ut viktiga dokument som du har på din dator.

Under krisen

 • Använd säkra källor som, såsom Sveriges Television (SVT) och Sveriges radio (SR).
 • Försök att värdera den information du läser på andra sidor på internet och i sociala medier. Det är viktigt att vara källkritisk.
 • Tänk på att internet slås ut om det blir strömavbrott. Då kan bilradion ändå fungera som en informationskälla.
 • Håll koll på Viktigt meddelande till allmänheten (VMA).
 • Läs på kommunens och andra myndigheters webbplatser för att hålla dig uppdaterad.

Desinformation och källkritik

Checklista innan du delar information:

 • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
 • Vem tjänar på att du sprider den?
 • Varför finns informationen? Är avsikten att förändra ditt tänkande och agerande?
 • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
 • Var fann du informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
 • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet.
 • Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande åsikt. På så sätt undviker du att du endast letar efter information som förstärker din nuvarande uppfattning.

Läs mer om källkritik

krisinformation.se 

Information om källkritik på flera språk

Informationsverige.se

(välj språk från startsidan, klicka sedan på innehåll)

Viktiga länkar:

Råd till privatpersoner, MSB

1177 Vårdguiden

Krisinformation

Försvarsmakten

Samhällets krisberedskap, MSB

Sveriges radio

Sveriges television

Uppdaterad: 2022-02-28