Fritidshem

Fritidshem är till för elever i förskoleklass och i grundskola till och med vårterminen det år de fyller 13 år. Elever kan vistas på fritidshemmen både före och efter skolan samt under loven.

Fritidshem kompletterar utbildningen i förskoleklass och i grundskola. Verksamheten finns ofta på skolan och är då samordnad när det gäller personal och pedagogisk verksamhet.

Öppettider

Fritidshemmen har öppet vardagar under hela året mellan klockan 07:15 och 17:15. Öppettiderna kan justeras något utifrån vårdnadshavarnas behov.

För att kunna få utökad tid på fritidshemmet behöver du som vårdnadshavare lämna in ett intyg som visar att du har arbetstider på högst 40 timmar per vecka, till skolans rektor.

Plats på fritidshem

För att välja fritidshem använder du samma e-tjänst som för övriga ärenden inom förskola och skola. Ska du även ansöka om skolplacering ansöker du om plats på fritidshem i samband med detta. Du behöver då inte göra någon separat ansökan om plats på fritidshem.

Uppsägning av plats

Vill du säga upp en plats på fritidshem använder du samma e-tjänst. Platsen måste sägas upp minst en månad innan ditt barn ska sluta. Under uppsägningstiden betalar du avgiften som vanligt, oavsett om ditt barn nyttjar platsen eller inte.

Avgift

I slutet av förra året bytte vi inom Danderyds kommun ut det it-system som administrerar alla kommunens barns och elevers placeringar i förskola och skola och all ekonomi kring detta. Systemet hanterar bland annat utskick av fakturor för fritidshem och barnomsorg och överföring av så kallad peng till de förskolor och skolor som har hand om barnen. Det är med andra ord ett stort och komplext system.

Tyvärr har det sedan bytet gjordes dykt upp flera svårigheter och problem som i flera fall har påverkat er, ni som bor i kommunen eller som nyligen har flyttat härifrån, och som har barn som går i förskola eller skola.

Några har av er har fått felaktiga fakturor utskickade, och sedan även påminnelser på dessa. Några har fått vänta väldigt länge på att få besked om sitt barns placering i förskola eller skola. Och vissa har hört av sig med frågor, som de sedan fått vänta alltför länge med att få svar på.

Några av de fakturaproblem vi har sett:

För högt belopp

Om du har fått en faktura de senaste månaderna med ett belopp som är högre än normalt, ber vi dig att kontakta oss. I vissa fall har den inkomst som tidigare angivits och funnits registrerad i vårt tidigare system, inte förts över till det nya systemet. Det betyder att beloppet kan ha blivit för högt. Tyvärr kan vi inte i efterhand se vilka vårdnadshavare som har drabbats av detta fel, därför behöver du höra av dig till oss.

Felaktig faktura

Bor du i en annan kommun, men har barn som går i förskola eller skola i Danderyd, kan du ha fått en felaktig faktura. För att komma till rätta med detta görs just nu en manuell justering i systemet. Har du fått en felaktig faktura hör av dig till oss.

Faktura trots uppsagd plats

Har du haft barn på fritidshem men nyligen sagt upp platsen kan det hända att du har fått en faktura som du inte borde ha fått. Har du fått det, hör av dig till oss.

Har du fått en felaktig faktura, hör av dig

Vi ber alla som har fått en faktura som på ett eller annat sätt är felaktig, att hör av sig till oss via e-tjänst eller mejl. Oavsett kontaktväg hamnar ärendet i vårt ärendehanteringssystem och tas om hand i turordning.

OBS! Tänk på att ange ditt personnummer och ditt fakturanummer när du kontaktar oss.

danderyd.se/kontakt

danderyd24@danderyd.se

Vi arbetar på att lösa problemen

Vi jobbar ihärdigt med att komma till rätta med felaktigheterna och betar av alla de ärenden som har inkommit och ser till att de felaktiga fakturor och påminnelser som skickats ut dras tillbaka. Vi har sett till att vår ekonomienhet inte skickar ut påminnelser för några fakturor som skickats ut från och med januari 2021.

Men än är vi inte i mål med allt som behöver åtgärdas, vilket vi förstås beklagar. Vi vill be er alla om ursäkt för de eventuella besvär som systembytet har orsakat er och hoppas att ni kan hålla ut och behålla tålamodet i ytterligare några veckor. Vår förhoppning är att alla fakturor ska vara korrekta från och med den sista april. Alla ni som har hört av er kommer vi att ta kontakt med så snart vi kan.

Hälsningar,

Bildningsförvaltningen

2021-04-08

Avgiften för fritidshem är fördelade på årets 12 månader. Det innebär att en avgift betalas även under ledigheter, till exempel sommarsemester och jullov. Avgiften betalas även för 5- och 6-åringar som byter från förskola till fritidshem.

Avgiften är densamma för barn till arbetande, föräldralediga, studerande och arbetssökande. Fakturan skickas ut runt den 20:e varje månad. Den betalas i efterskott.

Avgifter för 2021

Avgiften för fritids räknas upp varje år. Hushåll som har en gemensam inkomst på minst 50 340 kronor per månad (2021) betalar maxtaxa.

Barn 1: 2 procent av inkomsten, högst 1007 kronor
Barn 2: 1 procent av inkomsten, högst 503 kronor
Barn 3: 1 procent av inkomsten, högst 503 kronor
Barn 4: ingen avgift

(Barn 1 är det yngsta barnet.)

Vid lägre inkomst

Om hushållet har en gemensam inkomst som är lägre än 50 340 kronor per månad, har du rätt till en lägre avgift än den ovan. Du behöver då fylla i en blankett om detta som sedan skickas in till oss. Skulle inkomsten ha förändrats tidigare utan att det anmälts, kan detta regleras retroaktivt.

Betala via autogiro eller e-faktura

Vill du betala via e-faktura anmäler du detta till din bank. Vi kan skicka elektroniska fakturor Nordea, Swedbank och Sparbankerna, Danske Bank, Forex Bank, Handelsbanken, ICA Banken, Länsförsäkringar Bank, Marginalen Bank, SEB, Skandiabanken, Sparbanken Syd och Ålandsbanken.

Vill du hellre att beloppet ska dras automatiskt varje månad behöver du anmäla det via vår blankett för autogiro. Den skrivs ut, fylls i och postas till oss.

Har du några frågor kring din faktura, kontakta oss.

Barn till föräldralediga

Barn på fritidshem med en förälder som är föräldraledig med barnets yngre syskon, har rätt till fritidshem efter skoldagen fram till klockan 15:30, måndag till fredag under terminstid. Barnet har också rätt till plats under antingen höstlov, sportlov eller påsklov, men inte under jullov eller sommarlov (vecka 26-32).

Villkor

Här kan du ta del av villkoren i sin helhet gällande till exempel köregler, avgifter och öppettider:

Riktlinjer för plats i fritidshem - gäller fr.o.m. 1 augusti 2021

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2021-11-09

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.