Fritidshem

Fritidshem är till för elever i förskoleklass och i grundskola till och med vårterminen det år de fyller 13 år. Elever kan vistas på fritidshemmen både före och efter skolan samt under loven.

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklass och grundskola. Verksamheten finns ofta på skolan och är då samordnad när det gäller personal och pedagogisk verksamhet.

Sommarfritids 2022

Under veckorna 27-30 håller de kommunala skolorna stängt, förutom Kyrkskolan som håller öppet. Elever som behöver fritids även under dessa veckor kommer då att vistas på Kyrkskolan. Ansökan om plats på sommarfritids skickas ut av respektive skola under våren.

Plats på fritidshem

För att ansöka om plats på fritidshem använder du samma e-tjänst som för övriga ärenden inom förskola och skola; Välj förskola, pedagogisk omsorg, grundskola eller fritidshem. Ska du även ansöka om skolplacering ansöker du om plats på fritidshem i samband med detta. 

Uppsägning av plats

Vill du säga upp en plats på fritidshem använder du samma e-tjänst. Platsen måste sägas upp minst en månad innan ditt barn ska sluta. Under uppsägningstiden betalar du avgiften som vanligt, oavsett om ditt barn nyttjar platsen eller inte.

Avgift för fritidshem

Avgiften för fritidshem är fördelad på årets 12 månader. Det innebär att en avgift betalas även under ledigheter, till exempel sommarsemester och jullov. Avgiften betalas även för 5- och 6-åringar som byter från förskola till fritidshem.

Avgiften räknas upp varje år och den är densamma för barn till arbetande, föräldralediga, studerande och arbetssökande. Fakturan skickas ut runt den 20:e varje månad. Den betalas i efterskott.

Avgifter för 2022

Hushåll som har en gemensam inkomst på minst 52 410 kronor per månad (2022) betalar maxtaxa. Hushåll som har en inkomst som är lägre än 52 410 kr betalar en viss procent av sin inkomst i avgift. 

Barn 1 * - 1 048 kr eller 2% av inkomsten
Barn 2 - 524 kr eller 1% av inkomsten
Barn 3 - 524 kr eller 1% av inkomsten
Barn 4 - ingen avgift

* = Barn 1 är det yngsta barnet.

Vid lägre inkomst

Om hushållet har en gemensam inkomst som är lägre än 52 410 kronor per månad (2022), har du rätt till en lägre avgift än den ovan. Du anger dina inkomstuppgifter efter att du loggat in i e-tjänsten Välj förskola, pedagogisk omsorg, grundskola eller fritidshem. Klicka på fliken med vårdnadshavarens namn, välj därefter Förskola och skolbarnomsorg och sedan Registrera eller ändra inkomst.

Skulle inkomsten ha förändrats tidigare utan att det anmälts, kan detta regleras retroaktivt. En sådan reglering kan endast göras för två månader tillbaka i tiden, efter det att anmälan om ändring inkommit till Danderyds kommun.

Betala via autogiro eller e-faktura

Vill du betala avgiften via e-faktura anmäler du detta till din bank. Vi kan skicka elektroniska fakturor Nordea, Swedbank och Sparbankerna, Danske Bank, Forex Bank, Handelsbanken, ICA Banken, Länsförsäkringar Bank, Marginalen Bank, SEB, Skandiabanken, Sparbanken Syd och Ålandsbanken.

Vill du hellre att beloppet ska dras automatiskt varje månad behöver du anmäla det via den blankett som du når via e-tjänsten Anmälan av autogiro

Öppettider

Fritidshemmen har öppet vardagar under hela året mellan klockan 07:15 och 17:15. Öppettiderna kan justeras något utifrån vårdnadshavarnas behov.

Utökad vistelsetid

För att kunna få utökad tid på fritidshemmet behöver du som vårdnadshavare lämna in ett intyg som visar att du har arbetstider på högst 40 timmar per vecka, till skolans rektor. Du ansöker om utökad tid på fritidshemmet via e-tjänsten Ansökan om utökad tid på fritidshemsverksamhet.

Vistelsetid för barn till föräldralediga

Barn på fritidshem med en förälder som är föräldraledig med barnets yngre syskon, har rätt till fritidshem efter skoldagen fram till klockan 15:30, måndag till fredag under terminstid. Barnet har också rätt till plats under antingen höstlov, sportlov eller påsklov, men inte under jullov eller sommarlov (vecka 26-32).

Villkor

Här kan du ta del av villkoren i sin helhet gällande till exempel köregler, avgifter och öppettider:

Riktlinjer för plats i fritidshem - gäller fr.o.m. 1 augusti 2021

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2022-07-05

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.