Fritidshem

Fritidshem är till för elever i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola till och med vårterminen det år de fyller 13 år. Elever kan vistas på fritidshemmen både före och efter skolan samt under loven.

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola. Verksamheten finns ofta på skolan och är då samordnad när det gäller personal och pedagogisk verksamhet.

Plats på fritidshem

För att ansöka om plats på fritidshem använder du samma e-tjänst som för övriga ärenden inom förskola och skola; Välj förskola, pedagogisk omsorg, grundskola eller fritidshem.

Avvakta med att ansöka om plats på fritidshemmet tills det är klart vilken skola barnet har fått plats på.

E-tjänsten används även av dig som vill ansöka om plats på den anpassade grundskolans fritidshem.  

Uppsägning av plats

Vill du säga upp en plats på fritidshem använder du samma e-tjänst; Välj förskola, pedagogisk omsorg, grundskola eller fritidshem. Observera att en plats inte sägs upp automatiskt vid skolbyte, utan det måste göras separat via e-tjänsten.

Platsen måste sägas upp minst en månad innan ditt barn ska sluta. Under uppsägningstiden betalar du avgiften som vanligt, oavsett om ditt barn nyttjar platsen eller inte.

Avgift för fritidshem

Avgiften för fritidshem är fördelad på årets 12 månader. Avgiften räknas upp varje år och den är densamma för barn till arbetande, föräldralediga, studerande och arbetssökande. Fakturan skickas ut runt den 20:e varje månad och den betalas i efterskott.

Läs mer om avgiften för fritidshem för 2024

Öppettider

Fritidshemmen har öppet vardagar under hela året mellan klockan 07:15 och 17:15. Öppettiderna kan justeras något utifrån vårdnadshavarnas behov.

Vistelsetid

Utökad vistelsetid

För att kunna få utökad tid på fritidshemmet behöver du som vårdnadshavare lämna in ett intyg som visar att du har arbetstider på högst 40 timmar per vecka, till skolans rektor. Du ansöker om utökad tid på fritidshemmet via e-tjänsten Ansökan om utökad tid på fritidshemsverksamhet.

Vistelsetid för barn till föräldralediga

Barn på fritidshem med en förälder som är föräldraledig med barnets yngre syskon, har rätt till fritidshem efter skoldagen fram till klockan 15:30, måndag till fredag under terminstid. Rätt till plats gäller under terminstid. Varje barn har rätt till plats under höstlov, sportlov, påsklov, jullov och sommarlov (vecka 26-32).

Regler

Gällande regler för plats i fritidshem i Danderyds kommun hittar du bland våra styrdokument, under rubriken Förskola och skola. Dokumentet heter Regler för plats i fritidshem i Danderyds kommun.

Styrdokument för Danderyds kommun

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-02-20

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.