Brandsäkerhet

Bränder är en av de vanligaste olyckorna i Sverige och resten av världen. En brand kan uppstå i ditt hem, på jobbet, i skolan eller i en utomhusmiljö nära dig.

På sommaren när marken är torr kan skogsbränder lättare uppstå. I hemmet startar bränder ofta i köket eller vid elektronisk utrustning. Bränder kan utsätta både människor och djur för fara genom både brännskador och farlig rök som sprider sig. Utomhusbränder kan också leda till stopp i trafiken och strömavbrott.

Det är polisen som utreder bränder. Därför ska du alltid vända dig till polisen om du har gjort några iakttagelser i samband med en brand. Här ger vi dig tips och råd på hur du kan skydda dig mot bränder och hur du bör agera om en brand inträffar.

Brandsäkerhet i hemmet

De vanligaste bostadsbränderna startar med att vi människor begår misstag. Vi slarvar och stressar vilket gör att vi helt enkelt glömmer bort att spisen är på eller att ljusen står tända när vi går hemifrån.

Ett bra brandskydd grundar sig på att du själv blir medveten om vilka risker som finns i ditt hem. Här ger vi dig tips och råd på hur du kan skydda dig mot brand i hemmet och hur du bör agera om en brand inträffar i ditt hem. En grundläggande säkerhetsåtgärd är att ha en fungerande brandvarnare som är placerad på en lämplig plats i din bostad. En lämplig placering för brandvarnaren är i taket utanför sovrummet och en på varje våning. Livslängden på en brandvarnare är normalt 10 år, därefter köper du en ny. Det finns flerårsbatteri till brandvarnare.

Ytterligare exempel på brandutrustning är:

 • Brandsläckare (pulversläckare)
 • Brandfilt
 • Spisvakt. Strömmen bryts automatiskt på spisen om det sker rökutveckling. En enklare variant är en vanlig timer.

Det är viktigt att du i förväg vet hur din brandutrustning fungerar och hur den ska användas om det uppstår en brand.

Innan det händer:

 • Testa regelbundet brandvarnarna med testknappen och därtill med eld eller rök minst en gång per år för att se att den detekterar som den ska.
 • Se över och underhåll regelbundet dina elektriska prylar, såsom diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, kyl och frys.
 • Låt inte tvättmaskiner, torktumlare, centrifuger och diskmaskiner stå på om ingen är hemma.
 • Stäng av elektronisk utrustning, även datorer, när du går ut.
 • Dra ur sladden till vattenkokaren helt och hållet. Det har förekommit att de sätts på av sig själva. Om man har de inkopplade ska det finnas vatten i.
 • Förvara inte datorer på brännbart underlag.
 • Lämna aldrig levande ljus obevakade.
 • Ställ inte ljus ovanpå en tv.
 • Använd gärna levande ljus som slocknar av sig själv när ljuset nästan brunnit ner.
 • Var extra uppmärksam på alla levande ljus och tomtebloss vid jultider.
 • Runt jul inträffar flest bränder i våra bostäder.
  Undvik torr mossa och annat lättantändligt material i din ljusstake.
 • Rök inte i sängen eller i soffan. En tredjedel av alla dödsbränder som uppstår sker i samband med cigaretter som antänder kläder eller möbler.
 • Glöm inte att stänga av ugnen och plattor på spisen innan du går därifrån.
 • Gör rent fläkten regelbundet för att undvika att för mycket fett ansamlas. Fettet är brandfarligt.
 • Vid grillning, ha vattenbehållare nära till hands. Lämna aldrig en grill obevakad och häll aldrig ut glödande kol/briketter på marken utan säkerställ att grillen är helt släckt och avsvalnad.

Kontakta din hyresvärd eller din bostadsrättsförening om du upptäcker något av följande i den fastighet du bor i:

 • Utgångarna är blockerade av möbler eller skräp.
 • Pappersbuntar, kartonger och liknande lättantändligt material finns placerat i trapphus, källare eller på vinden.
 • En öppen container på gården står mindre än 6 meter från byggnaden. För stängd container gäller 4 meter.
 • Dörrar till källare och vindar är olåsta.

När det har hänt:

Rädda, varna, larma, släck är fyra viktiga ord att komma ihåg vid en brand.

 • Rädda liv som är i uppenbar fara, men undvik att utsätta dig själv för risker.
 • Stäng fönster och dörrar för att undvika att branden sprids ytterligare.
  Varna dem som hotas av branden så att också de kan sätta sig i säkerhet.
 • Larma genom att ringa larmnumret 112 från en säker plats.
  Släck branden om du har tillgång till släckutrustning och bedömer att du själv klarar av det.
 • Använd inomhusbrandpost eller handbrandsläckare. Detta kräver att du i förväg vet hur utrustningen ska användas.

Kom ihåg att röken som utvecklas vid en brand är mycket giftig att andas in. Det räcker med några andetag så kan brandröken ha gjort dig medvetslös.

Tänk på följande vid rökutveckling:

 • Om rummet du befinner dig i fylls med rök, kryp ut under röken där det oftast finns frisk luft lite längre tid.
 • Om det brinner på annan plats i fastigheten är det säkrare att stanna kvar i lägenheten och invänta brandkåren än att försöka ta sig ut ur fastigheten via till exempel en rökfylld trappuppgång. Fastigheter är ofta utrustade med branddörrar som skyddar dig mot brand en viss tid.

Ta reda på hur det fungerar med brandskyddet, branddörrar etc. i din fastighet genom att kontakta hyresvärden eller din bostadsrättsförening.

Brandsäkerhet i publika lokaler

Bränder kan inträffa när vi befinner oss i skolan, på arbetsplatsen eller andra publika lokaler. Då är det viktigt att du vet hur du ska agera. Här ger vi dig några tips på vad du kan tänka på för att skydda dig mot en brand när du befinner dig i publika lokaler.

Innan det händer:

 • Ta för vana att hålla koll på närmaste nödutgång där du befinner dig.
 • Ta reda på vilken uppsamlingsplats du ska bege dig till om det uppstår en brand. Det är viktigt att du tar dig till uppsamlingsplatsen för att kunna bli inräknad av ansvariga.

När det har hänt:

Rädda, varna, larma, släck är fyra viktiga ord att komma ihåg vid en brand.

 • Rädda liv som är i uppenbar fara, men undvik att utsätta dig själv för risker.
 • Undvik att ta dig ut via rökfyllda utrymmen. Det är röken som dödar.
 • Stäng fönster och dörrar för att undvika att branden sprids ytterligare.
 • Varna dem som hotas av branden så att också de kan sätta sig i säkerhet.
 • Utrym lokalen. Bege dig till uppsamlingsplatsen om en sådan finns förutbestämd.
 • Larma genom att ringa larmnumret 112 från en säker plats.
 • Släck branden om du har tillgång till släckutrustning och bedömer att du själv klarar av det.
 • Använd inomhusbrandpost eller handbrandsläckare. Detta kräver att du i förväg vet hur utrustningen ska användas.

Viktiga länkar:

Storstockholms brandförsvar

Brandskyddsföreningen

Uppdaterad: 2022-11-27