Sophämtning för flerfamiljshus

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

Telefon: 08-519 333 00 

Soprum
Grundavgiften tas ut som årlig avgift baserad på behållarvolym och hämtintervall. Rörlig avgift per kg hämtat avfall tillkommer.

Avfallshantering i kärl

Abonnemang sorterat matavfall i kärl

Abonnemanget innebär att du sorterat ditt matavfall i de bruna kärlen och restavfall sorteras i det gråa kärlet. I avgiften ingår erforderligt antal 140 liters kärl för utsorterat matavfall, startpaket för hushåll som sorterat matavfall och ett års förbrukning av papperspåsar för matavfallsinsamling. Ni ansvarar för distribuering av startpaket och papperspåsar till hushåll som sorterar ut matavfall.

Abonnemang osorterat restavfall i kärl

Abonnemanget innebär att ni inte sorterar ut matavfallet.

Se prisexempel längre ned.

Planering av avfallsutrymmen
En snygg och fräsch avfallslösning med attraktiva soprum och välskötta och effektivt utnyttjade avfallsbehållare bidrar till ordning och reda och underlättar sortering för de boende.

Handbok för avfallsutrymmen

Tips för flerbostadshus


Avfallshantering i bottentömmande behållare

Abonnemang sorterat matavfall i bottentömmande behållare

Abonnemanget innebär att du sorterat ditt matavfall och restavfallet för sig. Om bottentömmande behållare för matavfall finns ingår tömning av bottentömmande behållare för matavfall och insatssäck för behållaren utan extra kostnad. Om bottentömmande behållare för utsorterat matavfall saknas ingår i avgiften erforderligt antal 140 liters kärl för utsorterat matavfall. I avgiften ingår även startpaket för hushåll som sorterar matavfall och ett års förbrukning av papperspåsar för matavfallsinsamling. Ni ansvarar för utdelning av startpaket och papperspåsar till hushåll som sorterar ut matavfall.

Informationsblad om bottentömmande behållare

Blankett före installation av bottentömmande behållare

Abonnemang osorterat restavfall i bottentömmande behållare

Abonnemanget innebär att ni inte sorterar ut matavfallet. 


Avfallshantering i sopsug

Abonnemang sorterat matavfall i sopsug

Abonnemanget innebär att du sorterat ditt matavfall och restavfall för sig. I avgiften ingår erforderligt antal140 liters kärl för utsorterat matavfall, startpaket för hushåll som sorterar matavfall och ett års förbrukning av papperspåsar för matavfallsinsamling. Ni ansvarar för distribuering av startpaket och papperspåsar till hushåll som sorterar ut matavfall.

Abonnemang osorterat restavfall i sopsug

Abonnemanget innebär att ni inte sorterar ut matavfallet. 


Avfallshantering i säck

Hämtning i säck får endast ske om det inte finns andra godtagbara behållarlösningar. Nya säckabonnemang får tecknas efter dispens enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering för Danderyds kommun. Säckabonnenter som väljer förbetald säck får det antal säckar som ingår i abonnemanget. Enskild säck får inte väga mer än 15 kg.


Prisexempel för flerfamiljshus - avfallshantering i kärl

Här har vi beräknat vad det kostar om man har 1000 kilo matavfall och 1000 kilo restavfall. Tänk på att detta endast är ett exempel och att du kan ha både mer och mindre avfall. Genom att titta på din faktura kan du själv räkna ut hur mycket avfall du brukar lämna.

Abonnemang matavfall och restavfall från och med 2018-01-01:
Ett grått kärl på 660 liter för restavfall och ett brunt kärl på 140 liter för matavfall med hämtning varje vecka utan gångvägstillägg får en grundavgift på 2 325 kronor. Viktavgiften är då 2,40 kronor per kilo för matavfall och 2,90 kronor per kilo för restavfall, så om du slänger 1 000 kilo matavfall och 1 000 kilo restavfall så betalar du 5 300 kronor i viktavgift. Totalt per år: 7 625 kronor.

Abonnemang osorterat restavfall from 2018-01-01:
Ett grått kärl på 660 liter för restavfall med hämtning varje vecka utan gångvägstillägg får en grundavgift på 2 669 kronor. Viktavgiften är då 3,40 kronor per kilo restavfall, så om du slänger 2 000 kilo osorterat restavfall så betalar du 6 800 kronor i viktavgift. Totalt per år: 9 469 kronor.