Socialkontorets fax ur funktion

2018-12-17 09:47

Socialkontorets faxnummer är för närvarande ur funktion på grund av tekniska problem hos Telia. Om du brådskande söker kontakt med socialkontoret mejla vår funktionsbrevlåda:

Det går även bra att ringa Danderyds kommuns växel på telefonnummer: 08-568 910 00

Slam och latrin

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

Telefon: 08-519 333 00 

Det är Suez Recycling AB som sköter slamtömningen av enskilt avlopp i Danderyds kommun. Om du har frågor eller vill beställa tömning/hämtning kontakta dem.

All hämtning sker efter beställning, senast en vecka efter att beställningen är gjord. Om anläggningen inte är tillgänling vid överenskommen tömningstid så utgår en avgift för bomkörning. Vid behov av akut tömning av slam sker tömning inom 24 timmar.

Läs mer om kostnader för slam- och latrinhämtning i Danderyds kommuns avfallstaxa

Läs mer om enskilt avlopp