Bygg- och rivningsavfall

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

Telefon: 08-519 333 00 

Fasta inventarier som till exempel kamin eller element, gips, sten och betong betraktas som bygg- och rivningsavfall.

Återvinningscentral

Som privatperson kan du lämna mindre mängder sorterat bygg- och rivningsavfall utan kostnad till Sörabs återvinningscentraler Hagby eller Löt. I broschyren "Byggavfall" kan du läsa mer om villkoren och hur bygg- och rivningsavfall ska sorteras. Observera att du inte kostnadsfritt kan lämna avfall om du kommer med en företagsbil. Notera också att du inte kan lämna bygg- och rivningsavfall till den mobila återvinningscentral på grund av kapacitetsbrist.

Sörabs återvinningscentraler

Broschyr: Byggavfall

Lämna bygg- och rivningsavfall

Om du låter ett företag köra ditt avfall behöver företaget betala för avfallet i enlighet med SÖRAB:s prislista. Detsamma gäller om du som privatperson använder en företagsbil.