Förbud mot att elda och grilla i Stockholms län

2018-07-20 10:06

Det är förbjudet att elda i hela Stockholms län. Förbudet omfattar alla former av öppen eld, till exempel att grilla på iordningställda grillplatser samt att använda trangiakök, stormkök eller medtagen grill.

Se Länsstyrelsen för mer information och tips

Fallfrukt

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

Telefon: 08-519 333 00 

Fallfrukt
Varje höst ruttnar stora mängder frukt bort i svenska villaträdgårdar. I Danderyds kommun finns istället möjlighet att beställa hämtning av fallfrukten. Den används då i produktion av biogas och biogödsel. På så sätt tas detta avfall omhand som en resurs och skapar miljönytta.

Hämtning av fallfrukt

Hämtning av säckarna sker udda veckor mellan september och december. Du kan beställa upp till 8 hämtningar till ett fast pris. Säcken kan du beställa i augusti och börja fylla så snart frukten du inte kan äta upp faller.

Placera storsäcken rätt

Då storsäcken hämtas med hjälp av en kranbil är det viktigt att den placeras så att säcken kan lyftas utan att förstöra närliggande träd eller staket. Tänk därför på följande:

  • Avståndet mellan bilens angöringsplats och säcken ska vara minst 2 meter men max 5 meter
  • Fri höjd över säcken ska vara 5 meter
  • Säcken ska placeras minst 2 meter från fasad utan fönster, träd, stolpar, staket eller dylikt
  • Lyft över buskar, träd och staket är okej om övriga avstånd stämmer

Prata med kundtjänst om du är osäker på var du kan placera säcken. Om inte alla kraven kan uppfyllas kan vi inte garantera att tjänsten kan beställas. Telefonnummer och e-post hittar du under Kontaktinformation, högst upp på sidan.

Fallfrukt

Bara frukt i säcken

För att biogas ska kunna produceras är det viktigt att inte säcken innehåller felaktigt material som till exempel trädgårdsavfall i form av kvistar, löv, pinnar eller gräs. Lägg endast frukt i säcken du inte kan ta vara på eller orkar äta upp.

Fallfrukt

Lägre pris för dig som redan sorterar

Du som sorterar ut matavfall i kärl eller kompost, eller har abonnemang på trädgårdsavfallsinsamling får ett rabatterat pris på hämtningen. Avgifter framgår av kommunens avfallstaxa.

Avfallstaxa