Förpackningar av papper, plast, glas och metall

Kontaktinformation

Kundtjänst för avfall

Telefon: 08-519 333 00 

Återvinningsstation
Genom att sortera och lämna förpackningar till återvinning kan du bidra till ett mer hållbart samhälle. Vissa material kan återvinnas flera gånger till nya produkter och en del – som glas och metall – hur många gånger som helst!

Kommunen ansvarar ej för insamling av förpackningar. Men det finns platser dit du som bor i Danderyds kommun kan åka och lämna förpackningar.

Flerbostadshus och verksamheter kan anlita valfri aktör för hämtning och behandling av förpackningsavfallet från fastigheten.

Återvinningsstation

Du kan lämna förpackningar till de gröna återvinningsstationer. Återvinningsstationerna finns på nio platser i Danderyds kommun.

Återvinningsstationer

Den mobila återvinningscentralen

Det går också att lämna detta material till den mobila återvinningscentralen som besöker kommunen med jämna mellanrum.

Mobila återvinningscentral

Återvinningscentral

Du kan även lämna förpackningar och wellpapp på vissa återvinningscentraler. Den närmaste återvinningscentralen heter Hagby och finns i Täby kommun.

Återvinningscentral