Edsviksvägen 120-136, Böningersväg och Hammarbacken, vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat

2018-05-18 09:59

Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Eldning

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

I Danderyd bor vi nära varandra så när du eldar - tänk på att elda på rätt sätt. Felaktig eldning ger upphov till stora mängder miljöfarliga luftföroreningar och innehåller sot, gaser och partiklar som ger många irritation i luftvägarna och ögonen.

Om du eldar ved eller annat fast bränsle så får inte röken ge människor problem med hälsan. Du som eldar är ansvarig för att utsläppet av luftföroreningar blir så litet som möjligt.

För astmatiker kan det vara svårt att vistas i området om grannar eldar i kaminer eller vedpannor eller om man eldar trädgårdsavfall som löv och gräs. Därför får inte löv och gräs eldas inom kommungränsen. Hushållsavfall, byggavfall och avfall från andra verksamheter får heller aldrig eldas. 

Storstockholms brandförsvar