Planer och utveckling

Kontaktinformation

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Box 66, 182 05 Djursholm

I Danderyds kommun pågår både stora och små planprojekt men även större utvecklingsprojekt. På de här sidorna hittar du information som rör Danderyds utveckling.