Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Skolval för nyinflyttade

Kontaktinformation

Frågor om skolval

Växeln: 08-568 910 00

Frågor och svar

Frågor och svar om skolval

Inloggning e-tjänst förskola och skola

Om ni är folkbokförda i en annan kommun men ska flytta till Danderyds kommun får ni göra skolvalet på samma villkor som andra Danderydsbor; förutsatt att ni kan visa upp ett köpekontrakt på en bostad, hyreskontrakt eller liknande senast sista dagen i skolvalet. Ni måste också direkt kontakta den skola ni vill att ert barn ska börja i.

Ansökan görs i via kommunens e-tjänst för förskola och skola:

Ansökan till förskola och skola

På liknande sätt kan ni som är utlandssvenskar och före flytten utomlands var folkbokförda i Danderyd genomföra skolvalet på samma villkor som andra Danderydsbor; igen under förutsättning att ni senast sista dagen i skolvalet kan visa att ni före skolstart flyttar till Danderyd. Kontakta också direkt den skola ni vill att ert barn ska börja i.

Elever från andra kommuner kan också ansöka om att gå i skolorna i Danderyds kommun:

Ansökan för elever från andra kommuner