Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Obligatorisk förskoleklass från höstterminen 2018

Kontaktinformation

Frågor om skolval

Växeln: 08-568 910 00

Frågor och svar

Frågor och svar om skolval

Inloggning e-tjänst förskola och skola

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklass obilgatorisk och inte längre en frivillig skolform. Det innebär att alla barn ska göra ett skolval till förskoleklass.

Det nya beslutet innebär bland annat att förskoleklassen omfattas av samma rättigheter och skyldigheter som gäller i grundskolan gällande bland annat skolval och skolplikt.

I Danderyds kommun görs skolvalet till höstterminen 2018 mellan tisdagen den 9 januari och torsdagen 8 februari.

Här kan du läsa hela Riksdagens beslut