Danderyds kommun - Danderyds kvalitetsutmärkelse

Danderyds kvalitetsutmärkelse

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Varje år delar utbildningsnämnden ut kvalitetsutmärkelser till framgångsrika utvecklingsarbeten i skolor och i förskolor. Syftet med kvalitetsutmärkelsen är att uppmuntra framgångsrika skolor och förskolor i sitt arbete. Utmärkelsen ska också inspirera till fortsatt utvecklingsarbete vid Danderyds skolor och förskolor för att även i fortsättningen erbjuda högsta kvalitet.

Politiker, tjänstemän, rektorer, förskolechefer, förvaltningar, produktionsledningar, ägare, elevråd och föräldraföreningar i kommunen bjuds in att delta i nomineringsarbetet. Juryn består av representanter från utbildningsnämnden.

Nomineringar till Danderyds kvalitetsutmärkelse 2018

Sista dag för nominering är 17 juni.

Nomineringen görs av rektor/förskolechef, förvaltning, produktionsledning, politiker, ägare, elevråd eller föräldraförening.

Kvalitetsutmärkelsen 2017 till Mörbyskolan

2017 års kvalitetsutmärkelse går till Mörbyskolan. Utmärkelserna delas ut av ordföranden i utbildningsnämnden och består av stipendier till ett sammanlagt värde av 100 000 kronor och en glasskulptur.

Motivering

Mörbyskolan tilldelas Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 för sitt systematiska kvalitetsarbete för att säkra ett optimalt lärande för skolans elever.

Danderyds kvalitetsutmärkelse 2017

Isabel Rodrigues och Harri Koski tar emot Danderyds kvalitetsutmärkelse.

För mer information om kvalitetsutmärkelsen och erfarenhetsutbyte, kontakta Petra Dahlström, Lena Wallin eller skolan direkt.

Petra Dahlström, kvalitetscontroller utbildning, telefon: 08-568 913 85, e-post

Lena Wallin, kvalitetscontroller utbildning, telefon 08-568 910 77, e-post