Vattenleverans åter: Edsviksvägen 120 samt närliggande adresser

2018-11-14 09:28

Vattenleveransen är nu åter. Vattnet kan vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren och spola tills klart vatten kommer.

Vattenleverans åter: Anundstigen 1-5, Karlsrovägen 26-28, Kraftvägen 1-7, Stenkroksvägen 8-16, Bergavägen 11 & 13 samt Falks väg 34, 36 & 41

2018-11-14 09:16

Läckan är lagad och vattenleveransen är nu åter. Vattnet kan vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren och spola tills klart vatten kommer.

Fritidshem

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Fritidshem är till för elever i förskoleklass och i grundskola till och med vårterminen det år de fyller 13 år. Elever kan vistas på fritidshemmen både före och efter skolan samt på lov.

Fritidshem kompletterar utbildningen i förskoleklass och i grundskola. Verksamheten finns ofta i skolan och är då samordnad när det gäller personal och pedagogisk verksamhet. Från och med höstterminen det år då eleven fyller tio år kan kommunen i stället för fritidshem erbjuda öppen fritidsverksamhet.

Som regel är fritidshemmen öppna 7:30-17:30.

Avgifter för fritidshem 2018

Avgiften för fritidshem är fördelade på årets 12 månader. Det innebär att en avgift betalas även under ledigheter, till exempel sommarsemester och jullov. Avgiften betalas även för 5- och 6-åringar som byter från förskola till fritidshem. Avgiften tas bort endast om ledigheten är minst tre månader.

Avgiften för fritids räknas upp varje år. Det finns en övre gräns för din avgift, maxtaxa. Hushåll som har en gemensam inkomst på minst 46 080 kr/månad (2018) betalar maxtaxa.

Avgift per månad. 12 månader per år. Barn 1 är det yngsta barnet.

Barn 1: 2 procent av inkomsten men högst 922 kronor

Barn 2: 1 procent av inkomsten men högst 461 kronor

Barn 3: 1 procent av inkomsten men högst 461 kronor

Om hushållet har en lägre gemensam inkomst än 46 080 kronor/månad har ni rätt till en lägre avgift enligt tabellen ovan. Du behöver då skicka information om din inkomst till Danderyds kommun. Använd blanketten nedan.

Blankett för inkomstuppgift

Välj fritidshem

 

 

Omsorg då fritidshem inte erbjuds

Föräldrar i Danderyds kommun som har barn mellan 1 år och 13 år kan efter prövning beviljas omsorg på tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Det krävs att det rör sig om ett regelbundet och kontinuerligt omsorgsbehov. Dessutom krävs att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt

Ansökan görs på särskild blankett. En noggrann prövning av omsorgsbehovet görs i varje enskilt fall av Bildnings- och omsorgsförvaltningen.

Ansökan om omsorg då förskola eller fritidshem inte erbjuds

Säga upp plats

Om du vill säga upp ditt barns plats på fritidshem ska du logga in i Danderyd24 och där säga upp platsen minst en månad före den dag ditt barn ska sluta. Under uppsägningstiden betalar du avgift som vanligt oavsett om ditt barn nyttjar platsen eller inte.

Om du inte kan logga in i systemet och avsluta din plats;

Kontakta kommunen. 

Manual för uppsägning av fritidsplats