Edsviksvägen 120-136, Böningersväg och Hammarbacken, vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat

2018-05-18 09:59

Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Studie- och yrkesvägledning på gymnasiet

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Studie och yrkesvägledaren på din gymnasieskola hjälper dig gärna med din framtidsplanering.

Elever på alla gymnasieskolor ska ha tillgång till en studie- och yrkesvägledare. I skolan kommer studie- och yrkesvägledaren till klassen eller studiegruppen för att berätta om olika studievägar och yrkesalternativ. Du kan också träffa studie- och yrkesvägledaren enskilt eller tillsammans med dina skolkamrater.

Studie- och yrkesvägledaren samarbetar med övrig personal på skolan för att stödja dig i din framtidsplanering. Kontakta respektive skola för att nå studie- och yrkesvägledaren.