Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för lärarstudenter

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Biblioteksundervisning
VFU (verksamhetsförlagd utbildning) syftar till att utveckla dig som student till kompetent lärare. VFU är den praktiska delen i din utbildning.

Det är kommunens handledare i samarbete med högskolornas kursledare som ansvarar för din VFU. Kursperioderna är olika långa och genomförs med förväntade studieresultat och bedöms.

Danderyd tar emot studenter från Stockholms Universitet, Gymnastik-och Idrottshögskolan, Konstfack, Kungliga Musikhögskolan, Södertörns Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan och Dans- och Cirkushögskolan. Ibland skrivs avtal med andra universitet och högskolor i landet.

Genom din verksamhetsförlagda utbildning vill Danderyds kommun ge dig möjlighet att:

  • medverka i lärarens yrkespraktik på olika förskolor, grundskolor och gymnasium
  • öka dina kunskaper och insikter om läraryrkets hela uppdrag
  • utveckla dina färdigheter att planera, genomföra och utvärdera
  • utveckla dina förmågor att engagera, inspirera och motivera
  • känna dig trygg att söka tjänst efter avslutad examen.

VFU-placering

När vi har fått reda på att du är placerad hos oss, skickar vi information om din VFU-placering till den mejladress som du fått av ditt läsosäte.

VFU-arbetet i kommunen följer en upprättad handlingsplan och leds av en styrgrupp som består av representanter från den centrala förvaltningen, förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Som stöd i vårt VFU-arbete har vi en Checklista för dig som student och Riktlinjer för VFU i Danderyd.

Mer information om din VFU finns att läsa på respektive läsosätes hemsida.

Relaterade dokument

Handlingsplan för VFU

Styrgrupp

VFU-ansvariga på förskolor/skolor

Checklista för dig som är student

Överenskommelse

Sekretessförbindelse

Riktlinjer för VFU i Danderyd