Vattenläcka i Djursholm

2018-09-25 08:48

Stora delar av Djursholm har för närvarande en vattenläcka. Tekniker arbetar med att laga vattenläckan. Under tiden reparationsarbetet pågår kommer boende på Henrik Palmes allé, Slottsvägen och Vendevägen att vara utan vatten. Då vattenleveransen är åter kan vattnet vara missfärgat och/eller innehålla luft, börja tappa vatten i den kran som finns närmast din vattenmätare innan övriga kranar används.

Följ uppdateringar via Veolia

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för lärarstudenter

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Biblioteksundervisning
VFU (verksamhetsförlagd utbildning) syftar till att utveckla dig som student till kompetent lärare. VFU är den praktiska delen i din utbildning.

Det är kommunens handledare i samarbete med högskolornas kursledare som ansvarar för din VFU. Kursperioderna är olika långa och genomförs med förväntade studieresultat och bedöms.

Danderyd tar emot studenter från Stockholms Universitet, Gymnastik-och Idrottshögskolan, Konstfack, Kungliga Musikhögskolan, Södertörns Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan och Dans- och Cirkushögskolan. Ibland skrivs avtal med andra universitet och högskolor i landet.

Genom din verksamhetsförlagda utbildning vill Danderyds kommun ge dig möjlighet att:

  • medverka i lärarens yrkespraktik på olika förskolor, grundskolor och gymnasium
  • öka dina kunskaper och insikter om läraryrkets hela uppdrag
  • utveckla dina färdigheter att planera, genomföra och utvärdera
  • utveckla dina förmågor att engagera, inspirera och motivera
  • känna dig trygg att söka tjänst efter avslutad examen.

VFU-placering

När vi har fått reda på att du är placerad hos oss, skickar vi information om din VFU-placering till den mejladress som du fått av ditt läsosäte.

VFU-arbetet i kommunen följer en upprättad handlingsplan och leds av en styrgrupp som består av representanter från den centrala förvaltningen, förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Som stöd i vårt VFU-arbete har vi en Checklista för dig som student och Riktlinjer för VFU i Danderyd.

Mer information om din VFU finns att läsa på respektive läsosätes hemsida.

Relaterade dokument

Handlingsplan för VFU

Styrgrupp

VFU-ansvariga på förskolor/skolor

Checklista för dig som är student

Överenskommelse

Sekretessförbindelse

Riktlinjer för VFU i Danderyd