Edsviksvägen 120-136, Böningersväg och Hammarbacken, vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat

2018-05-18 09:59

Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Vuxenutbildning

Kontaktinformation

Bildnings- och omsorgsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

hand som tar äpple ur korg
Kunskapscentrum Nordost ansvarar för ansökan till kommunal vuxenutbildning för dig som bor i Danderyds kommun.

Frågor och svar om e-tjänst, förskola och skola

Här hittar du svar på vanliga frågor om skolor i Danderyds kommun

Här kan du få information och vägledning om studier och yrken. Kunskapscentrum Nordost är ett samarbete mellan kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm.

Kunskapcentrum Nordosts webbplats

Besöksadress: Biblioteksgången 10, Täby centrum

Postadress: Kunskapscentrum Nordost, 183 80 Täby
Telefon: 08-55 55 90 00

Ansökan studier för vuxna

 

Särskild utbildning för vuxna

För vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada finns den särskilda utbildningen för vuxna, som tidigare kallades för särvux.

Målet för denna är att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och kompetenser. På så sätt ska de stärka sin ställning på arbetsmarknaden och främjas i den personliga utvecklingen. Kurser finns på både grundläggande och gymnasial nivå.

Det är i första hand Täby kommun som utför denna undervisning för Danderyds räkning.

Kontakt

Täby Lärvux
Telefon rektor: 08-555 584 90

Telefon speciallärare: 08-555 584 95

Besöksadress: Kuttervägen 5, 183 53 Täby