Support för Ipad och Meetings

Kontaktinformation

Ipad och Meetings support

Kontakta oss

Postadress: Box 66, 182 05 Djursholm

Danderyds kommun har en digital distribution av nämndhandlingar till kommunens förtroendevalda. Kommunens förtroendevalda får låna varsin Ipad för att kunna ta del av kallelser och handlingar till sina sammanträden. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna kring Ipads.

Vanliga frågor och svar – Mötesappen FP Meetings

Jag får felmeddelandet: ”Inloggningsfel. Inloggningen misslyckades” 

  • Kontrollera att du har 4g eller wifi.
  • Du har skrivit fel användarnamn eller lösenord. Tryck på OK. 
  • Kontrollera användarnamn och lösenord. Försök därefter igen. 

Alla önskade handlingar laddades inte ner när jag tryckte på knappen ladda. Hur ska jag göra?

 Detta kan bero på ett flertal saker. Gör så här:

  • Tryck på OK och försök ladda ner de handlingarna som ej laddats ner en och en istället.
  • Om det inte hjälper: Logga ut från FP Meetings. Logga in igen och försök på nytt. 
  • Kontrollera att du har 4 g eller wifi

Jag får felmeddelandet: Serverfel

Ett serverfel kan uppkomma vid flera tillfällen. Vanligast är när du försöker logga in, ladda ned en handling eller titta på en handling.

Tryck på OK och försök göra det du gjorde innan felet uppstod. Om det inte fungerar: Logga ut från FP Meetings, och logga in igen och försök på nytt. 

Kvarstår problemen?

Om du behöver hjälp kan du kontakta supporten på kansliavdelningen på vardagar under ordinarie arbetstid. Vi ger inte support för privata appar eller andra funktioner som inte rör ditt uppdrag som förtroendevald:

Kontakta supporten

Du kan även komma åt handlingarna via Mötesportalen:

https://meetingsplus.danderyd.se/overview

Mer information

Surfplattor för förtroendevalda lathund

Återlämna surfplatta efter slutfört uppdrag som förtroendevald

Ansvarsförbindelse - mall

Riktlinjer för surfplattor och digitala möteshandlingar för förtroendevalda