Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Felanmälan

Kontaktinformation

Information Danderyd

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Öppettider: måndag 8-19, tisdag-fredag 8-17, lördag 11-15

Felanmälan
Gör din felanmälan när och var du vill. Felanmälan gör du när något inte fungerar, är trasigt eller kräver underhåll.

Du kan till exempel felanmäla en lampa som har gått sönder, nedskräpning, felparkering eller skadegörelse. Beskriv vad du vill felanmäla så noga som möjligt.

Om du vill rapportera flera fel, öppna formuläret igen och gör en anmälan per fel.

 

Generella synpunkter och frågor

Om du har generella synpunkter på kommunens service eller frågor till kommunen om till exempel skötsel av parkeringsplatser, vård på äldreboenden eller personaltätheten på fritidshem, välj den här länken:

Synpunkter och frågor

Skapa en genväg

Så här gör du en genväg till felanmälan på din mobil eller platta:

Iphone eller Ipad

 1. Öppna internet
 2. Skriv www.danderyd.se/felanmalan i adressfältet. Välj "Gå", "OK" eller det tecken som finns för att godkänna adressen du skrev in
 3. Välj länken som heter "E-tjänst: Felanmälan"
 4. Välj ikonen för "Dela" (grönmarkerad på nedan bild)
 5. Välj "Lägg till på hemskärmen"
 6. Namnge genvägen, om du vill, och välj "Lägg till"
 7. Nu är felanmälan tillagd på din mobil

Genvag till felanmalan

Android

 1. Öppna internet
 2. Skriv www.danderyd.se/felanmalan i adressfältet. Välj "Gå", "OK" eller det tecken som finns för att godkänna adressen du skrev in
 3. Välj länken som heter "E-tjänst: Felanmälan"
 4. Välj ikonen för "Fler alternativ" (grönmarkerad på nedan bild)
 5. Om du inte ser valet "Lägg till på startskärm/hemskärm", välj då det stora plustecknet och välj "Lägg till" på startskärm/hemskärm
 6. Om du ser valet "Lägg till på startskärm/hemskärm", välj det
 7. Nu är felanmälan tillagd på din mobil

Genvag till felanmalan