Edsviksvägen 120-136, Böningersväg och Hammarbacken, vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat

2018-05-18 09:59

Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Betyg

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Alla kommunala skolor är skyldiga att upprätta och bevara betygshandlingar. Sedan läsåret 2011/2012 finns också krav på att friskolor ska bevara kopior på betygen och leverera dessa till kommunarkivet.

Skolorna levererar betyg vid olika tidpunkter, vänd dig därför i första hand till den skola som har upprättat betygshandlingen med din förfrågan.

Skolor som har levererat betygshandlingar

 • Danderyds gymnasium (för åren 1982-1996)
 • Djursholms samskola (till och med 2004)
 • Viktor Rydbergs samskola Djursholm (2005-2016)
 • Stocksunds kommunala mellanskola/Samrealskolan i Stocksund (fr.o.m. 1954 en del av Mörby  läroverk) (1921-1958)
 • Vasaskolans rektorsområde (för åren 1969-1976)
 • Framnäs skola (för åren 1989-2012)
 • Snitz grundskola i Mörby (för åren 2013-2015)
 • Edicon Stockholms IT-gymnasium (för åren 2002-2011)
 • Marina Läroverket (för åren 2012-2015)
 • Viktor Rydbergs gymnasium (för åren 2012-2016)

Betyg från Edsvikens vårdgymnasium (Didaktus) finns inte i Danderyds kommunarkiv. Till och med året 2001 finns betygen hos Landstingsarkivet i Flemingsberg. När det gäller Didaktus vuxenutbildning (Komvux) får du vända dig till den kommun där du var folkbokförd vid tiden för studierna. Var du folkbokförd i Danderyds kommun ska du vända dig till:

 

Kunskapscentrum Nordost i Täby

 

Övriga betygshandlingar finns förvarade hos respektive skola och du får därför vända dig direkt till skolan för att begära ut betygshandlingarna.

 

Vill du ha en kopia av ett betyg behöver vi följande:

 • För- och efternamn (då betyget sattes).
 • Personnummer.
 • Skolans namn.
 • Utbildningens namn eller typ/klassbeteckning.
 • År då studierna avslutades.
 • Din mottagningsadress.

Om du vill beställa kopia på betygshandling som kommunarkivet förvarar kan du ringa eller mejla:

 

08-568 919 35