Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Statistik om Danderyds kommun

Vill du veta hur många som bor  kommunen, vad de flesta jobbar med eller hur många barn som är födda sedan 2001? Detta är bara några av alla de fakta du kan ta del av från Statistiska centralbyrån (SCB).

Det finns också årsstatistik för Stockholms län som berättar om stockholmarnas hälsa, tandvård, trafik, bostäder, energi och miljö, utbildning, kultur, turism, friluftsliv, skärgård och glesbygd samt valstatistik. Sök under årsstatistik för Stockholms län 2014.

Danderyds kommun

SCB:s statistik
Danderyd kommunfakta 2014
Definitioner, kommentarer och källor till Danderyd kommunfakta
SCB:s statistikdatabas
Befolkningsprognos
Befolkningsprognos 2013-2022

Stockholms län

Årsstatistik för Stockholms län
Årsstatistik dokument