Fribergaskolan stänger idag torsdag

2019-03-21 11:19

På grund av en vattenläcka på Mörbyhöjden behöver vi idag torsdag stänga Fribergaskolan. För mer information om läget se Veolias hemsida

https://www.veolia.se/du-som-ar-kund/driftinformation-varme-och-vatten

2019-03-21 Vattenläcka Mörbyhöjden 23

2019-03-21 10:57

Vi har för närvarande en vattenläcka på Mörbyhöjden 23. Flera abonnenter berörs och kan uppleva dåligt tryck, missfärgat vatten eller vara helt utan vatten. Under tiden arbetet pågår bör alla kranar hållas stängda.

Det här gör en kommun

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Återvinningsstation
Kommunen har ansvar för en stor del av den service som vi har i samhället och sköter om många saker som de boende i kommunen har nytta av.

Det är kommunen som ser till så att det kommer vatten i kranen och att soporna blir hämtade. Kommunen ska se till att det finns skolor för barnen och någonstans där gamla eller sjuka kan få hjälp när de inte orkar sköta sig själva.

En kommun får själv ta hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras invånare.

Vad en kommun får och inte får göra regleras av kommunallagen. Det kommunala självstyret ger kommunen stor frihet att själv bestämma om sin verksamhet. De frivilliga verksamheterna som kommunerna åtar sig bestäms av de lokala politikerna.

De obligatoriska verksamheterna som måste finnas i alla kommuner är följande:

 • Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • Omsorg om äldre och funktionshindrade
 • Hälso- och sjukvård i särskilt boende
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek
 • Krisberedskap
 • Kollektivtrafik, som ska ordnas tillsammans med regionen
 • Planering för bra bostäder
 • Gator

På Sveriges kommuners och landstings webbplats hittar du mer information om vad en kommun måste erbjuda och vad som är frivilligt.

Sveriges kommuner och landsting - SKL