Det här gör en kommun

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Kommunen sköter om många saker som de boende i kommunen har nytta av.

Det är kommunen som ser till så att det kommer vatten i kranen och att soporna blir hämtade. Kommunen ska se till att det finns skolor för barnen och någonstans där gamla eller sjuka kan få hjälp när de inte orkar sköta sig själva.

En kommun får själv ta hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar

Vad en kommun får och inte får göra regleras av kommunallagen. Det kommunala självstyret ger kommunen stor frihet att själv bestämma om sin verksamhet. Men en kommun är skyldig att driva vissa verksamheter, medan andra verksamheter är frivilliga.

På Sveriges kommuners och landstings webbplats hittar du mer information om vad en kommun måste erbjuda och vad som är frivilligt.

Sveriges kommuner och landsting - SKL